1_DSC6829 4_DSC8040 _DSC3339 _DSC3442 _Z1M1269 _Z1M5244 _Z1M5355

Afghanhund

afghan

Rasklubb: Svenska Afghanhundklubben
www.svenskaafghanhundklubben.se

 

Rasstandard afghanhund >>
RAS afghanhund >>

 

Uppförande/karaktär

Det österländska eller orientaliska uttrycket är typiskt för rasen. Afghanen ser på och igenom en. Till sättet är den värdig och reserverad med en viss vild obändighet.

Historik

Afghanhunden är en vinthund med rötter så långt bak i tiden att det är omöjligt att spåra dess definitiva ursprung. De har flyttats med nomader, används till jakt av bl. a hare och gasell. Detta innebär att afghanen måste besitta stor snabbhet, uthållighet och förmåga till stor rörlighet i höga hastigheter. De har även varnat för faror och i viss mån hållit ordning på boskapen.
Afghanhunden och hundar med liknande typ och användning har hittats från Afrikas västkust över Sahara bort till Arabiska halvön och vidare över Iran och Afghanistan långt österut. Då afghanhundens ursprungsområde är geografiskt stort med varierande terräng har storleken och typen på hundarna också varierat. I litteraturen kan man finna att det finns både en slätt- och en bergstyp av afghanen.

Mentalitet

Det är naturligt att det kring en så glamorös och uppseendeväckande hundras som afghanen florerar en mängd olika rykten. En del är sanna - det finns onekligen mer lätthanterliga raser! Men det är oundvikligt att en hund som i mångt och mycket fortfarande lever efter sina ursprungliga betingelser i fjärran länder, möts av oförståelse och misstänksamhet i vårt västerländska samhälle. Grunden till de flesta missförstånd ligger i rasens utpräglade självständighet. En afghan avgör själv om den vill eller måste lyda och agerar därefter, något som kan vara mycket enerverande men samtidigt är upphovet till dess säregna charm.

Afghanhunden är definitivt inte dum, som en del människor felaktigt tror och den som har haft möjligheten att bekanta sig med en afghan vet att så inte är fallet. Anledningen till att afghanen av vissa uppfattas som dum är att den kanske inte alltid gör som ägaren vill, utan istället gör som den själv vill och anses bäst. Man får inte glömma att afghanen avlats för att behålla sin självständighet och uthållighet vid jakt i sitt ursprungsland. En afghan är en mästare på att klura ut hur den ska öppna dörrar, plundra kylskåp och ta för sig av bästa platsen i soffan eller sängen.

Afghanen som familjehund

Afghanhunden har något av katt i sitt väsen och kan pendla mellan aristokratisk värdighet och clownaktig busighet. Hemma kan den ligga på bästa platsen i soffan och lugnt överblicka sina domäner, medan den ute på fältet rusar bort mot horisonten och tillbaka utstrålande ren livsglädje. Främmande människor kan den utan vidare avspisa med en ointresserad blick ur sina fjärrskådande ögon, medan gamla bekanta bemöts med översvallande hjärtlighet och höga krumsprång. Mot sina närmaste är afghanen mycket tillgiven, även om kärleksbevisen varierar mellan tre svansviftningar och ett rejält famntag, beroende på humör. Afghanen är kanske ingen barnhund i egentlig mening, men är heller inte olämplig. Förutsatt att de regler som gäller vid allt umgänge mellan barn och hundar iakttas, kommer de utmärkt väl överens. Det är möjligt att lära afghanhunden traditionell dressyr, men kräver okonventionella metoder, kompromisser och framförallt fantasi. En afghan lyder inte för lydandens skull eller för att vinna sin ägares gillande - den lyder när den är tillräckligt starkt motiverad och när den själv vill. Därmed inte sagt att man inte ska kräva normal vardagslydnad av en afghan. Den som är intresserad av tävlingslydnad på högre nivå gör dock klokt i att välja en annan ras. Afghanen älskar dig så mycket som du förtjänar, men förväntar sig att alltid bli lika mycket älskad för vad den än hittar på!

Funktion

Ursprungligen användes afghanhunden till vakt, vallning och hetsjakt. Hundarna jagade i par, huvudsakligen förlitande sig på sin goda syn och de lade själva ned sitt byte. Denna starka instinkt kommer fortfarande till uttryck när afghanen springer lös i skog och mark och kan bli ett mycket svårhanterligt problem. Det bästa är att undvika allt för viltrika områden där hunden kan få tillfälle till jakt. Att ständigt hålla sin afghan kopplad är en olycklig lösning eftersom rasen kräver stort svängrum för att få utlopp för sin energi. Idag är rasen mest en sällskapshund och etablerad utställningshund men med en stark instinkt för att jaga. Vi har i flera europeiska länder liksom i USA och Australien möjlighet att låta afghanerna hålla sin instinkt vid liv genom lure coursing både som träning och tävlingsform. I Sverige är lure coursing en etablerad tävlingsform med ett ständigt ökande deltagarantal. Vi har även ett antal kapplöpningsbanor där afghaner kan träna, men för närvarande arrangeras inga officiella tävlingar för afghan.

Hälsa

Afghanhunden anses vara en frisk ras som lever länge. Det finns inte något hälsoprogram för avelsarbetet men sedan 1995 har Sveriges Afghaner rekommenderat ögonlysning av alla avelsdjur. 
Afghaner har sedan slutet av 1970-talet ögonlysts för katarakt. Ända sedan 1980-talet, och kanske även tidigare, har det funnits en vedertagen kutym bland många uppfödare att ögonlysning avelsdjur. 1995 är första året som klubben skriver ut kravet på ögonlysning av avelsdjur för valphänvisning. 
Utifrån SKK:s officiella ögonlysningsresultat kan vi dock utläsa att katarakt inte är ett problem i rasen. Mellan 1990 och 2008 har totalt 462 hundar officiellt registrerade ögonlysningsresultat. Dessa resultat visar att 93,7 % är helt utan anmärkning. 6,3 % har fått någon typ av diagnos och endast 2,6 % någon variant av ärftlig katarakt.

Pälsvård och skötsel

Förutom de normala ansvarstaganden som varje hundinnehav innebär, såsom motionering och social aktivering, tillkommer i afghanhundens fall dessutom en krävande pälsvård. Innan man beslutar sig för att ta ansvar för ett afghanhundsliv, ska man noga överväga om man har tid, ork och lust att ägna sig åt den omfattande skötsel som rasens hårsvall kräver. Pälsvården är ett kapitel för sig och det finns lika många skötselråd som det finns afghanägare. Man bör ändå räkna med åtminstone en halv dags arbete varje vecka för bad och genomborstning, samt dusch och torkning av tassarna efter minsta kissrunda vid otjänlig väderlek. Däremot ska man inte harva med borsten varje dag, det sliter bara på pälsen. Kvistar och pinnar får man plocka ur för hand. 
Unghundens päls kräver under sin fällningsperiod, då valpullen blandar sig med den nya pälsen, minst dubbelt så mycket arbete som den vuxna hundens.
Utställningshundens päls kräver en än mer omsorgsfull skötsel och dessutom i någon mån putsning av den naturliga sadel som afghanen fäller ur på ryggen. Man ska givetvis inte ge sig på det utan vägledning från en erfaren uppfödare/utställare! 
En välvårdad päls är både vackrare att se på och mer lättskött än en vanvårdad!

Välkommen att besöka vår klubbhemsida där du hittar all information du behöver. RAS-dokumentet beskriver rasens alla delar både historiskt och i dagsläget. På hemsidan finns också detaljerad beskrivning av pälsvård och naturligtvis information om våra uppfödare, planerade kullar och födda valpar. I klubben har vi ett 20-tal uppfödare från Piteå i norr till Malmö i söder.
Titta runt på alla hemsidor & foton och hänförs av denna fantastiska ras "The true King Of Dogs".

Allmän information

En nerkortad version av inledningen till Bo Bengtsons bok "Vinthundar" som gavs ut av ICA förlaget 1974

Det började med en afghanvalp med långt och klingande namn. Hon var blondlockig och underskön men hade en vilja av järn och en förmåga att platta till välmenande besökare helt enkelt genom att se på dem, sedan vända bort den aristokratiska näsan och ge ifrån sig en stilla men uttrycksfull fnysning.
Man lär sig att man aldrig blir fullärd, och också att det existerar en förbluffande okunnighet om vinthundar: både rent allmänt om vad vinthundar är för slags djur, var de kommer ifrån och vad de egentligen är skapta att användas till och mer speciellt om hurdan vinthundens mentalitet egentligen är. Vilka blodslinjer som dominerat och vilka hundar som satt sin prägel på framtidens avel.
Det är vår förhoppning att läsaren ska lockas att utnyttja rashistoriken som en språngbräda för att lära sig mer om åtminstone någon av vinthundsraserna.
Kunskap kan därtill bidra till en något större förståelse för vinthundens egenart och ofta rätt särpräglade temperament .

"Temperament"

Citationstecken i rubriken är befogade, eftersom vinthundstemperament har blivit något av ett begrepp som ofta ges måttligt smickrande innebörd. Inte blir det hela bättre av att vinthundens vänner tenderar att prisa sina skyddslingars förståndsgåvor i så överdrivet högstämda ordalag att den må vara förlåten som närmar sig vinthunden med viss misstänksamhet (och då själv med all säkerhet blir minst lika misstänksamt bemött).

Reserverad asiat.

Sanningen är förstås att vinthundarna mentalt varken är bättre eller sämre utrustade än några andra hundar, däremot i de flesta fall definitivt annorlunda- och det vi inte förstår oss på brukar vi ju ha svårt att känna någon riktig uppskattning inför. En typisk vinthund är reserverad eller likgiltigt inställd till främlingar och bevarar alltid sin självständighet i långt högre grad än de flesta andra hundar. De är sällan lämpade för kadaverdisciplin och kan bli oerhört olydiga och svårhanterliga genom felaktig behandling. De är utpräglade familjehundar i ordets rätta bemärkelse såtillvida att de fäster sig vid några få människor som de tycker om att ha omkring sig, medan de i större folksamlingar slokar som vissna blomster och sällan visar sig från sin bästa sida.

Två temperamentstyper.

Det ovannämnda gäller av de vanligare vinthundsraserna främst urvinthunden salukin, som normalt ställer sig mycket reserverad gentemot främlingar. Afghanhunden demonstrerar oftare sitt oberoende genom en överlägsen arrogans och borzoin - den ryska vinthunden uthärdar med stillsam likgiltighet. De västerländska raserna som greyhound, whippet, Italiensk vinthund, hjort och varghund är alla mer normalt svansviftande och omedelbart tillgivna, men det är i varje fall inom ett par av dessa raser lätt att skilja på två typer av temperament ett västerländskt och ett asiatiskt.

Hund kontra vinthund

Det är väl, något förenklat, just det som är skillnaden mellan hundar och vinthundar: en vanlig hund tycker om dig hur du än är medan en vinthund tycker om dig efter förtjänst. I varje fall genomskådar den dig ständigt, även om den tolerant kan acceptera att människan har sina brister. Ursprunget till detta ofta reserverade högdragna och självständiga temperament är kanske att söka i en annan kultur, världsuppfattning och mentalitet än i vår egen. Om vi accepterar att vi själva är annorlunda än beduiner och  kirgiser, kanske man kan förstå att våra västeuropeiska hundar är en aning annorlunda jämfört med deras också?
Självklart håller det s.k. österländska temperamentet på att ändras allt eftersom våra uppfödare mer eller mindre medvetet väljer avelsdjur med en mentalitet som passar bättre in hos oss. Det är opraktiskt med afghaner som har ett frihetsbegär som medför att de kan vara borta ett par dagar utan att bekymra sig om följderna. Eller salukis som demonstrerar sin avsky för främlingar genom att klättra längs väggarna. Jag har alldeles för mycket erfarenhet av vad dessa självständiga afghaner kan hitta på när det gäller att stjäla, döda höns och uppträda livsfarligt i trafiken för att med någon större övertygelse kunna beklaga att vad man med vis rätt kallar det typiska temperamentet verkar vara på väg att försvinna. De orientaliska direktimporter jag stött på under senare år har också haft ett temperament som möjligen kan vara lämpligt i respektive ras vilda hemland, men knappast passar i vårt välordnade hörn av världen.

Inget likhetstecken mellan lydig och intelligent.

Å andra sidan – den dag då vinthundarna blivit mentalt utslätad rasgrupp lik vilka västerländska hundar som helst har vi förlorat något väsentligt, annorlunda och mycket fascinerande. Måhända går det att balansera någonstans mittemellan?
Den som hävdar att vinthundar är dumma, avslöjar endast sin egen okunnighet. Bara om man med intelligent menar lydig stämmer det att vinthundar brister i jämförelse med andra raser (även om nu tillräckligt många vinthundar är lydnadschampion för att peka på motsatta förhållandet). Personligen vill jag hellre definiera intelligens som självständigt handlande och tänkande och i så fall torde det knappast finnas några raser som överhuvudtaget överträffar vinthundarna.

 

Anslutna rasklubbar

 

Svenska Afghanhundklubben
• Afghanhund

Borzoiringen
• Borzoi

Svenska faraohund och cirneco dell'etna klubben
• Faraohund
• Cirneco dell' etna

Svenska Greyhoundklubben
• Greyhound

Hjorthundklubben
• Skotsk hjorthund

Svenska Irländsk Varghundklubben
• Irländsk varghund

Svenska Podengo Português Klubben
• Podengo portugues

Svenska Salukiringen
• Saluki

Svenska Whippetklubben
• Whippet

Gemensamma rasklubben för numerärt små raser inom SvVK
• Azawakh
• Chart polski
• Galgo espanol
• Italiensk vinthund
• Magyar agar
• Podenco canario
• Podenco ibicenco
• Sloughi

Anvisningar avdelningar

Årsmöte

Att tänka på:
När ni bestämmer datum för årsmötet så måste ni tänka på att balans- och resultatrapport och verksamhetsberättelse ska skickas till revisorerna senast 4 veckor innan mötet enligt stadgarna.

Till HS så fort revisorerna har granskat dem:
Balansrapport
Resultatrapport
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse

Till HS så snart de är klara , dock senast 4 veckor innan VF:
Verksamhetsplan
Budget

Till HS så snart det är klart, dock senast 4 veckor efter mötet:
Årsmötesprotokoll


Utställning

Till HS senast på av HS bestämt datum:
Ansökan officiell utställning enligt av SKK utsatt plan
Ändringar redan godkända officiella utställningar
Bestyrelserapport skickas till HS sekreterare senast 2 veckor efter utställningstillfället

Anvisningar LCK

Årsmöte

Att tänka på:
När ni bestämmer datum för årsmötet så måste ni tänka på att balans- och resultatrapport och verksamhetsberättelse ska skickas till revisorerna senast 4 veckor innan mötet enligt stadgarna.

Till HS så fort revisorerna har granskat dem:
Balansrapport
Resultatrapport
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse

Till HS så snart de är klara , dock senast 4 veckor innan VF:
Verksamhetsplan
Budget

Till HS så snart det är klart, dock senast 4 veckor efter mötet:
Årsmötesprotokoll

Prov

Till PKLC senast på av PKLC bestämt datum:
Ansökan om prov enligt av SKK utsatt plan
Ändring redan godkända prov

Anvisningar PKLC

VF

Till HS så fort revisorerna har granskat dem:
Balansrapport
Resultatrapport
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse

Till HS så snart de är klara , dock senast 4 veckor innan VF:
Verksamhetsplan
Budget

Prov

Till HS senast på av HS bestämt datum:
Ansökan prov enligt av SKK utsatt plan
Ändringar redan godkända prov

Anvisningar RAS

De rasspecifika avelsstrategierna (RAS) är handlingsplaner för aveln inom en specifik ras. De beskriver både problem och starka sidor som kan finnas inom rasen och rymmer de avelsrekommendationer som rasklubbens medlemmar kommit överens om.

Svenska Kennelklubben arbetar tillsammans med specialklubbarna och rasklubbarna för att ta fram dessa avelsstrategier. Målet är att de hundar som föds upp ska vara friska och funktionella ur alla aspekter. Arbetet med RAS utgår från en beskrivning av nuläget och problemen som finns hos rasen i dag. Hänsyn tas bland annat till hundarnas hälsa, mentalitet och exteriör. Strategin beskriver också vilka målsättningar som finns, hur målen ska nås och när.

Svenska Vinthundklubben är som specialklubb ansvarig för att koordinera och stötta arbetet med RAS för raser inom grupp 10 samt för några raser i grupp 5. För en rasklubb gäller att RAS ska uppdateras vart femte år. Efter att RAS förankrats hos medlemmar och styrelse i respektive rasklubb går dokumentet vidare till SvVK och därefter vidare till granskning och fastställande hos SKK. Processen att granska och eventuellt justera dokumentet innan det kan fastställas kan ta ett antal månader – tänk därför på att vara ute i god tid med arbetet i rasklubben.

Under ser ni tidplan för när nästa RAS ska vara fastställd för de olika raserna inom SvVK. Har ni frågor kring detta? Kontakta i så fall ansvarig för RAS i SvVKs Huvudstyrelse. Senaste version av RAS finns på http://www.skk.se/sv/hundraser/

Chart polski
RAS fastställd 2014-03-12
GRAINS
Nästa revidering 2019

Faraohund
RAS fastställd 2014-05-14
Svenska Farao- & Cirnecoklubben
Nästa revidering 2019

Galgo espanol
RAS fastställd 2014-05-14
GRAINS
Nästa revidering 2019

Irlänsk varghund
RAS fastställd 2014-03-12
Svenska Irländsk Varghund Klubben
Nästa revidering 2019

Magyar agar
RAS fastställd 2014-01-12
GRAINS
Nästa revidering 2019

Podenco canario
RAS fastställd 2014-03-12
GRAINS
Nästa revidering 2019

Skotsk hjorthund
RAS fastställd 2014-05-14
Hjorthundklubben
Nästa revidering 2019

Sloughi
RAS fastställd 2014-10-02
GRAINS
Nästa revidering 2020

Azawakh
RAS fastställd 2015-01-25
GRAINS
Nästa revidering 2020

Podenco ibicenco
RAS fastställd 2015-03-25
GRAINS
Nästa revidering 2020

Podengo portugues
RAS fastställd 2015-05-20
Svenska Podengo Portugues Klubben
Nästa revidering 2020

Saluki
RAS fastställd 2015-09-02
Svenska Salukiringen
Nästa revidering 2020

Borzoi
RAS fastställd 2016-04-06
Borzoi-Ringen
Nästa revidering 2021

Italiensk vinthund
RAS fastställd 2016-04-06
GRAINS
Nästa revidering 2021

Cirneco dell' etna
RAS fastställd 2016-08-24
Svenska Farao- & Cirnecoklubben
Nästa revidering 2021

Greyhound
RAS fastställd 2016-11-24
Svenska Greyhoundklubben
Nästa revidering 2022

Afghanhund
RAS fastställd 2016-11-24
Svenska Afghanhundklubben
Nästa revidering 2022

Whippet
RAS fastställd 2018-03-26
Svenska Whippetklubben
Nästa revidering 2023

Anvisningar rasklubbar

Rasklubb – Årsmöte

Att tänka på:
När ni bestämmer datum för årsmötet så måste ni tänka på att balans- och resultatrapport och verksamhetsberättelse ska skickas till revisorerna senast 4 veckor innan mötet enligt stadgarna.

Till HS så fort revisorerna har granskat dem:
Balansrapport
Resultatrapport
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse

Till HS så snart de är klara , dock senast 4 veckor innan VF:
Verksamhetsplan
Budget

Till HS så snart det är klart, dock senast 4 veckor efter mötet:
Årsmötesprotokoll

Utställning

Till HS senast på av HS bestämt datum:
Ansökan officiell utställning enligt av SKK utsatt plan
Ändringar redan godkända officiella utställningar
Bestyrelserapport skickas till HS sekreterare senast 2 veckor efter utställningstillfället

Årsboken 2022

Mer info kommer under hösten 2022. Har du bra idéer på artiklar som skulle passa Årsboken, eller har du något du själv skulle vilja skriva om så tveka inte att höra av dig med förslag på mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Manusstopp
Artiklar: 31 januari 2022
Vinnarbilder: 31 januari 2022
Annonser: 15 februari 2022

Redaktionskommittén
e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Malin Åberg och Lize Edland

Ugivningsplan Vinthunden 2022

Vinthunden nr 1-2022 - PM-nummer >>
Manusstopp 15 mars 2022 (planerad utgivning mitten av april)

Vinthunden nr 2-2022 - Årsboken 2021
Manusstopp: se ovan

Vinthunden nr 3-2022 - PM-nummer
Manusstopp 15 juni 2022 (planerad utgivning i mitten av juli)

Vinthunden nr 4-2022 - PM-nummer
Manusstopp 15 november 2022 (planerad utgivning i mitten av december)

Azawakh

azawakh

Rasklubb: GRAINS (Gemensam rasklubb för numerärt små raser inom SvVK)
https://grainsweb.weebly.com/

 

Rasstandard azawakh >>
RAS azawakh >>

 

Rasen förknippas främst med ett berberfolk som kallas tuareger. Tuaregernas namn på rasen är idi n'illeli - de frias hund. Ännu idag används dessa hundar till jakt och vakt av lägren och boskapen.

Azawakhen är perfekt anpassad för sin naturliga miljö och dess ursprungliga funktion. Till utseendet är azawakhen en mycket finlemmad vinthund, de har en speciellt tunn och smidig hud, som gör att skelettben, muskulatur och ådring tydligt framträder. Den är långbent och till siluetten högrektangulär. Pälsen är tunn och fin och med korta hårstrån, magen saknar ofta pehåring. Hanhunden är mellan 64 - 74 cm och tiken 60 - 70 cm i mankhöjd, och vikten 15 - 25 kg. Rasstandarden beskriver färgen som röd eller brindlefärgad i olika nyanser, från sandfärgad till mörk mahogny, med vita tecken på huvud, hals, bröst, svans och ben, men även andra färger finns representerade, speciellt i ursprungsområdet.

Karaktären är annorlunda mot vad vi är vana vid hos de västerländska vinthundarna. Funktionen som en kombinerad jakt- och vakthund ger dem egenskaper som skiljer dem från de andra vinthundsraserna. Det finns ett slags vilt och primitivt drag hos rasen, och detta måste man hitta vägar för att hantera. Socialiseringen av valpen, den växande och faktiskt även vuxna hunden är oerhört viktig.

Azawakhen kan värna om sitt territorium – sitt hem, bil, utställningstält eller "läger" vid utställningsringen. Den är vokal och talar tydligt om – och ibland med ganska stort allvar i rösten – att den inte accepterar främlingar utan invitation.
Rasen är reserverad och tycker inte om att bli berörd av främlingar, men med rätt träning förbereder man den för att låta sig hanteras i samband av t ex veterinärbesök och utställning, men gentemot sin familj, och vänner är den oerhört charmerande, mjuk och tillgiven. Det kan ibland ta lite tid att bli vän med dem, och de bestämmer själva när du blir accepterad.

Azawakhen är en lugn och bekväm hund inomhus, den bäddar gärna ner sig bland mjuka täcken, gillar sol och värme och kan oftast tilldelas "yrkesbeteckningen" soffpotatis men utomhus är det en annan sak. De älskar att springa och behöver få tillfälle att springa lösa så ofta det går. Lure coursing och kapplöpning är utmärkta aktiviteter för en azawakh.

De är intelligenta och lättlärda, men kan lätt tröttna på monoton övning och alltför hårda träningsmetoder, men det finns azawakh runt om i världen som tränar, och till och med tävlar i olika hundsporter som agility, freestyle och lydnad. Dessutom har en del amerikanska azawakher utbildats som terapihundar, vilket väl kan tyckas besynnerligt, men de uppskattas speciellt just för att de är så försiktiga, ett sätt som kan passa patienter som har speciella problem eller som är ovana vid hundar.

 

Azawakhen kan verka ömtålig - den tunna kroppen, fina huden och den korta pälsen - men den är förvånansvärt robust, de skadar sig sällan och återhämtar sig snabbt. Dock är de "ökenbarn" så vårt klimat kräver "ytterkläder" och att utomhusaktiviteterna anpassas beroende på väder och vind.

Rasen kom till Europa, till det forna Jugoslavien och till Frankrike, först på 1970-talet. Först fick den namnet "Sloughi Azawakh" och registrerades och ställdes ut som en variant av sloughi, men de uppenbara skillnaderna mellan raserna gjorde att de 1981 fick eget erkännande av FCI och blev då Azawakh FCI #307.

Inom azawakh importeras och används ett stort antal originalimporter från Mali, Niger och Burkina Faso. Dessa importer och deras avkommor ger ett betydelsefullt tillskott i till den annars rätt snäva avelsbasen. De uppfödare som arbetar på detta sätt värderar också bevarandet av rasen och möjligheten att medverka till att bibehålla azawakhen som en del av ett kulturarv.

Borzoi

borzoi

Rasklubb: Borzoi-Ringen
www.ringen.hemsida24.se

 

Rasstandard borzoi >>
RAS borzoi >>

 

Borzoien brukar beskrivas som hundvärldens skönhet nummer ett!

Man kan inte låta bli att hänföras över dess ädla skönhet och aristokratiska utstrålning. Den visar sig med stor värdighet och inte sällan med en viss arrogans. Man imponeras lätt av dess storlek, dess böljande silkeslena päls och vackra färger. En borzoi i rörelse är som en dröm, lätt och mjukt dansande i trav, kraftfullt och flygande i långa galloppsprång.

Det är få hundraser som kan uppvisa så stor färgvariation och olika teckningar som Borzoi. Det finns en färg och teckning för alla smaker.

Pälsen är lättskött, borstas ett par gånger i veckan, badas vid behov. Under fällningsperioder, cirka två gånger per år, får man vara beredd att ”gå med långhåriga strumpor.” Men hårens struktur är av sådant slag att de inte ”äter” sig in och fastnar i tyget.

Borzoien är ett utpräglat flockdjur. De har ett väldigt tydligt hundspråk och är bra på att ”läsa” andra hundar. Det är lätt att ha flera borzoier tillsammans och det är ytterst sällan man behöver separera dem i olika rum för att de inte går ihop. Att låta flera hanar ingå i flocken brukar inte vara några problem. Till flocken räknas både andra hundar och människor, katter och andra djur som ingår i hushållet. Men en främmande katt på tomten jagas kvickt upp i ett träd eller kan i värsta fall få plikta med sitt liv.

Vakthund? Nja, de flesta borzoier släpper nog in vem som helst och kanske till och med låter dem bära ut hela möblemanget utan att reagera, bara de inte rör soffan de sover i. Men å andra sidan så är borzoiens storlek ganska respektingivande så vem skulle våga försöka?

Inne är borzoien oftast stillsam och lite lat, gillar att ligga draperad över soffor och sängar. Men även om den kan verka sova och vara ointresserad där i soffan så har den stenkoll på vad du gör hela tiden. Försök öppna kylskåpet utan att det på en hundradels sekund står en borzoi vid din sida och förväntas bli bjuden på något gott!

Ute är den explosiv, alert och med öronen på ”skaft”. Den älskar att få flyga fram i en snabb gallopp, och är det så att man inte har den så väldresserad att den kan få springa lös måste man se till att det finns ett inhägnat område där man kan släppa den och låta den rusa av sig.

Jaktinstinkten är djup rotad och man ska ha i minnet att borzoien faktiskt använts i hetsjakt på varg! Borzoien jagar med synen och reagerar omedelbart på plötsliga rörelser. Ett löv, en fågel eller en skuttande hare väcker omedelbart dess intresse. Men så fort ”bytet” kommit utom synhåll är det bortglömt och promenaden kan fortsätta lugnt och behagligt.

 

När det gäller lydnad och inlärning har borzoien lika lätt för att lära som vilken annan hund som helst. Men ofta har den synpunkter på hur lydnaden ska tillämpas och i vilken omfattning träningen ska fortgå. Tränar ni platsliggning så kan den vid tredje försöket bara gå därifrån, något förnärmad över att behöva konstra så mycket för en liten godisbit och tycka ”du kan väl lägga dig själv om du tycker det är så roligt”. Vid inkallning kommer den gärna och glatt, men det är lite väl ofta ”ska bara…” först.

Ett litet varningens ord till dig som är på väg att köpa din fösta borzoi – väldigt många som skaffar en borzoi blir så ”sålda” på rasen att de drabbas av ett slags habegär och snart skaffar en till och en till och en till…

Det är härligt att vara ägd av en eller ett par borzoier och att få dela sitt liv med dessa underbara skönheter! Livet blir helt enkelt mycket roligare med borzoi!

Chart polski

cp

Rasklubb: GRAINS (Gemensam rasklubb för numerärt små raser inom SvVK)
https://grainsweb.weebly.com/

 

Rasstandard chart polski >>
RAS chart polski >>

 

Tyvärr har vi ingen rasbeskrivning om chart polski. Vill du skriva en? Vi tar tacksamt emot din hjälp!

Kontakta webmaster [at] svvk.se

Cirneco dell' etna

cirneco

Rasklubb: Svenska Faraohund- och Cirneco dell' Etnaklubben
www.svfck.se

 

Rasstandard cirneco dell' etna >>
RAS cirneco dell' etna >>

 

Cirneco dell' etna är Italiens svar på podencoid. Den har utvecklats på den Italienska ön Sicilien, närmare bestämt kring trakterna runt vulkanen Etna. Den finns nu spridd över hela Sicilien och även i många andra länder där den krönt stora framgångar inom utställningsvärlden. I plural så kallas cirneco dell' etna för cirnechi. Rasen är medelstor och kvadratiskt byggd, 42-50cm hög. Vikten ska ligga mellan 8-12 kg. Man har dock stora problem utanför Italien med att hundarna idag tenderar att bli för stora. Pälsen är slät och tätt åtligannde. Tillåtna färger är olika nyanser av röd och vit.


Cirneco dell' etna är en jakthund på främst vildkanin. Rasen har utvecklats i de vulkaniska trakterna runt Etna. Där är marken stenig, hård och vass med liten växtlighet. Den karga miljön ställer hårda krav på hundarna vilket cirnecon har anpassat sig väl till. De kan arbeta i många timmar utan både mat och vatten under Siciliens brännande sol. Det gör att rasen är en stark, frisk och sund hund.


Det finns två olika teorier kring cirnechins ursprung. Den äldre går ut på att hundar fördes med fenicierna från Egypten till Sicilien. Idag tror forskarna mer på att rasen utvecklats på plats. De första skriftliga belägg man har på rasen är från 1533, men det finns avbildningar på hundar som väl överrensstämmer med cirnechi på mynt och mosaiker, som härstammar från århundradena före kristi födelse. Många mynt som är gjorda av Mamertini, en grupp Italienska handelsmän som erövrade Messina 268 f.Kr, avbildar den Sicilianska guden Adranos. Adranos var personifikationen av vulkanen Etna. På dessa mynt så ser vi på ena sidan Adranos och på den andra en cirneco. Så vi ser att det finns en stark anknytning mellan just Etna och cirnecon.


När det gäller jakt så arbetar cirnechin noggrant, eftertänksamt och metodiskt då de söker av marken efter spår på kanin. Tappar de ett spår så ska de återgå till ursprungsplatsen och börja om igen. När hunden börjar att närma sig bytet så ser man en tydlig förändring i kroppsspråket. Hunden blir otåligare och arbetar mer frenetiskt.

Då och då ger de ifrån sig gälla skall som ökar i intensitet ju närmare de kommer bytet. När de väl hittat kaninens gömställe så börjar de att frenetiskt gräva och skällandet kan övergå i ylande.

Det är nu dags att låta illern göra sitt jobb. På Sicilien så jagar man med iller på samma sätt som man gör med podenco canarion på Kanarieöarna. Illern kryper in i håligheten och försöker driva ut kaninen till jägaren som står beredd. Hunden måste då släppa jakten och gå undan. Om kaninen däremot gömt sig i busksnår så försöker hundarna att jaga ut dem därifrån. En del hundar markerar också var bytet befinner sig för jägaren. Apportering är inte något som man kräver av rasen men som ändå utförs av många. De flesta tar dock bytet i munnen för att lätta på jaktstressen.· För att bli italiensk champion så måste en cirneco även klara av ett arbetsprov i jakt. Detta för att man är mån om att bevara rasen som just en jakthund. Då man avlar endast på utseende så försvinner snabbt de unika jaktegenskaperna.

Även om man inte är intresserad av jakt så kan en cirneco eventuellt passa ändå. De är bra familjehundar då de är vänliga, kärleksfulla och anpasningsbara. De har en behändig storlek som gör dem lätta att ta med överallt. En ihoprullad cirneco syns knappt. De är också mycket mer lättränade än vinthundarna. Man kan träna både jakt, lure coursing och agility med dem, plus mycket annat. Deras snabbhet och smidighet gör dem idealiska just för agilityn. Många röner också stora framgångar inom utställningsvärlden. 

Men här gäller det, precis som med de andra podencoiderna, att inkallningsträningen från tidig valpålder är A och O. De är jakthundar och jakten sitter hårt i generna. Så man kan inte vara helt säker på att just ens egen hund kommer att kunna gå lös i skog och mark, om man inte är beredd på att lägga ner mycket arbete på den träningen. Med andra ord så är det här en allroundhund som nog skulle passa de flesta som tycker om att vandra i skog och mark med en hund med egen vilja och framåtanda.

Faraohund

faraohund

Rasklubb: Svenska Faraohund- och Cirneco dell' Etnaklubben
www.svfck.se

 

Rasstandard faraohund >>
RAS faraohund >>

 

Faraohunden har ofta kopplats ihop med egyptisk mytologi,  och visst är den och dess kusinraser lika guden Anubis som vaktade porten till dödsriket. Har man sett en faraohund så inser man omedelbart att Anubis inte nödvändigtvis är en schakal, utan kan just vara en hund.
Troligt är att bl.a Fenisiska köpmän hade med sig hundar av Egyptiskt ursprung på sina handelsresor och såg på så sätt till att sprida en för dåtiden högt värderad och värdefull jakthund runt hela Medelhavsområdet samt Afrikas norra kust, där det finns en klart urskiljbar hundtyp med mycket likartat användningsområde. Dessa hundar påminner klart om de hundar som kan ses avbildade och beskrivna från det antika Egypten, redan 500 år f Kr . De hundar som vi idag känner till under rasnamnet Faraohund återfinns och lever än idag på de Maltesiska öarna i östra medelhavet.

På Malta används Faraohunden i huvudsak till kaninjakt och på annat småvilt. Det inhemska namnet är Kelb tal Fennek, som betyder just kaninhund. Faraohunden utnämndes 1978 till Maltas officiella nationalras , och då lät man också prägla ett mynt med en faraohundrelief.

Omking 1930 gjordes ett försök att introducera rasen i England som rann ut i sanden, men på 1960-talet importerades på nytt ett antal faraohundar till England och därefter spreds sig rasen vidare till USA och Europa. Så sent som 1971 kom den första faraohunden till Sverige.

Uppskattningsvis finns ca 250-300 st i landet idag och varje år registreras ca 3-5 kullar. De svenska uppfödarna har tät kontakt med utlandet och utbyte sker kontinuerligt genom exporter och importer. Med ett världsomspännande avelsarbete/samarbete är förutsättningen för en bred avelsbas mycket viktigt i en så numerärt liten ras som Faraohunden ändå är.

Faraohunden är lättlärd, har en snabb uppfattningsförmåga och älskar att göra allt från konster till renodlad lydnad. Man skall vara klar över att det är beröm och uppmuntran som ger bästa resultat. Faraohunden med sin bakgrund som en relativt självständigt arbetande hund gör att rasen, även om den har lätt att lära, inte alltid lyder exakt när du vill.

Faraohunden kan också vara kräsen när det gäller nya bekantskaper men anser den att just du är värd att umgås med så är det både hjärtligt och översvallande. Typiskt för rasen är att de av glädje kan visa alla sina tänder i ett bländande leende. - Pharaohhound – the smiling hound , som engelsmännen säger.

Faraohundens ibland nonchalanta bemötande mot främlingar får aldrig förväxlas med rädsla eller skygghet som enligt standarden inte är önskvärt.

Valp- och unghundtiden är full av aktivitet och upptåg. Rasen mognar ofta sent, men håller sig i gengäld ung och pigg långt upp i åldern. En ung faraohund är i regel ”självmotionerande”  genom sin iver att leka och springa. Den äldre hunden behöver långa promenader samt även en cykeltur för att hålla sig i form och må psykiskt bra. En vuxen faraohund som är avlad för snabb explosiv jakt behöver jämförelsevis med t.ex en brukshund en mindre mängd aktivitet för att tillfredsställa sitt dagliga behov av motion, och för att bli en harmonisk familjehund. Faraohunden säger dock aldrig nej till aktiviteter, lika pigg och alert som den kan uppfattas utomhus, lika lugn och trygg är den hemmavid.

Faraohunden är en elegant hund av medelstorlek och med rena linjer. Den skall ha ett ädelt uttryck, lång hals, öronen är stora, upprättstående när hunden är alert men också mycket rörliga. Kroppen ngt längre än mankhöjden. Svansen lång och avsmalnande och som gärna avslutas med en vit svanstipp. Pälsen skall vara kort, glänsande och kan vara allt från len till ngt sträv och alltid med en vacker rödbrun färgton som kan variera från mörkt kastanj till ljust vetefärgad.

Ögon och nosspegel skall harmoniera väl med pälsfärgen. Ibland kan dock unga hundar ha en ljusare ögonfärg innan ögonen fått sin slutgiltiga bärnstensfärgade nyans. Vita tecken får förekomma, förutom förut nämnda mkt önskvärda svanstipp, på tår, bröst och kan tolereras som smal bläs på nosryggen. Idealstorleken är 53-61 cm för tikar och 56-63 cm för hanar. Könsprägel anses viktig.

Faraohunden skall ge ett vackert och alert intryck samt förena vinthundens sirliga smidighet med styrka i en kraftfull elegans.

Galgo espanol

galgo

Rasklubb: GRAINS (Gemensam rasklubb för numerärt små raser inom SvVK)
https://grainsweb.weebly.com/

 

Rasstandard galgo espanol >>
RAS galgo espanol >>

 

Leva Med Galgo espanol

Galgo Español är en mild, vänlig och oerhört språksäker hund, som sällan eller aldrig skulle starta 
ett bråk med en annan hund. Eftersom de är så språksäkra behöver de inte hävda sig gentemot 
andra hundar ens på försök, annat än när de är valpar.

 Det är en lättfostrad hund som man utan vidare kan ha med sig i stort sett  överallt där det är 
tillåtet att ha hund. Att släppa ett antal i skogen har inte heller inneburit några problem. Hundarna 
inordnar sig snabbt i rangordningen och sedan behöver man oftast bara kalla på flockledaren så 
kommer de andra också. 

Flera av våra Galgo Español bor idag tillsammans med både större och mindre hundar, även hundar 
ur andra rasgrupper, andra husdjur som t.ex. katter och fåglar och det har hittills fungerat alldeles 
utmärkt. Familjen rör man ju inte. De fungerar också utmärkt tillsammans med barn men i likhet med
alla andra kontakter mellan små barn och hundar oavsett ras och storlek bör dessa övervakas, mer 
för att skydda hunden än barnet. 

Flera av oss har tränat hundarna i lydnad, med varierande framgång mest beroende på oss själva,
 agility och spår. De ställer upp på det mesta så länge som man behandlar dem med respekt. 
De är också alldeles utmärkta lure coursing-hundar och det är ett sant nöje att se dessa smidiga,
 snabba hundar i renodlad glädje jaga efter luren.

Inomhus märker man oftast inte så mycket av dem, de ligger gärna i ett soffhörn eller på en säng 
där de kan ha uppsikt över resten av familjen. De är naturligtvis extra nöjda när de får sitta riktigt
nära matte/husse och få bli klappade. 

Utomhus är de glada och pigga och hänger gärna med på en cykelpromenad eller en långpromenad 
i skogen, med eller utan koppel. Man skall dock inte glömma bort att de är jakthundar och därför 
brukar åtminstone jag prata ganska högt när jag är i skogen så att alla ev. bytesdjur hinner gömma sig.

 

Har de inte några nackdelar då?

Jodå, de är synnerligen skickliga tjuvar, allt som står på bordet och är ätbart försvinner i ett ögonblick 
om man inte har sagt till ordentligt först. De äter oftast lika gärna frukt och grönt som bästa 
söndagssteken.

Som valpar är de väldigt aktiva de stunder de är vakna, och man bör nog plocka undan 
sina bästa skor, något par glasögon har slunkit med och de är synnerligen intresserade av allt läsbart. 
Det är också viktigt att man, i likhet med flertalet vinthundsraser, socialiserar dem ordentligt. Hundar
 är nästan aldrig några problem, men de kan under unghundsperioden vara överdrivet försiktiga med 
främmande människor. 

Den perioden går som väl är över och sedan har man många fina år framför sig med 
sin Galgo Español mycket tack vare att de är en frisk ras utan några genetiska 
defekter och de lever ofta upp till 12 - 14 år.

Gemensamma riktlinjer för utställningsarrangörer inom SvVK

Fastställda av Vinthundsfullmäktige 2012-04-21

Önskemål har framkommit om att införa gemensamma riktlinjer för officiella utställningar inom samtliga SvVK:s avdelningar. Utställningskommittén har sammanställt ett förslag utifrån de synpunkter som framkommit och nedanstående riktlinjer fastställdes av VF-2012. Vinsten med att ha gemensamma regler för alla avdelningar är att det blir enklare för utställarna att veta vad som gäller och SvVK organisationen uppfattas som mer enhetlig.

Sista anmälningsdag
ska gälla på samma sätt som hos SKK. Inga efteranmälningar accepteras om inte arrangören annonserat att sista anmälningsdag förlängts. Detta gäller både betalningar och anmälningar.

Personer som har skulder
för obetalda anmälningsavgifter hos någon SvVK avdelning får inte ställa ut förrän skulden reglerats. Detta gäller oavsett var skulden uppstått och till vilken avdelnings utställning man anmält till. Alla medlemsskulder ska rapporteras till HS kassör som i sin tur sänder ut dem till samtliga avdelningar.

Poängkort
delas ut hos samtliga avdelningar och är giltiga hos samtliga avdelningar. Poängkorten kan lösas in mot hederspris, användas till medlemsavgift eller för betalning av anmälningsavgift. Om poängkorten används för betalning av anmälningsavgift ska de till resp utställningsansvarig i senast sista anmälningsdag. Valör på poängkorten 25poäng för hp i avels & uppfödargrupp samt ck och 50poäng för BIR, BIM & cert. Poängkorten har begränsad giltighetstid och gäller tre kalenderår efter utfärdandeår.

Prisrosetter
som ska delas ut, utan kostnad för utställarna, är; BIR, BIM, cert och reservcert.

Finaltävlingarna
ser likadana ut hos samtliga avdelningar. Finaltävlingarna ska omfatta BIS-baby, BIS-valp, BIS-junior, BIS-unghund, BIS-bruks, BIS-veteran och BIS. För att få tävla i en BIS-final måste hunden ha uppnått minst excellent i rasbedömningen (hp för valp samt avels- och uppfödargrupp).

Medlemskrav
För att få ställa ut svenskägd hund i officiell klass måste hundens samtliga ägare vara medlemmar i SvVK. Kopia på ev fodervärdsavtal med bibehållen utställningsrätt skickas tillsammans med anmälan.

Domare
Den grundläggande principen för SvVK:s utställningar är att endast domare med vinthundsanknytning ska användas. Avdelningarna kollar av med HS innan man bjuder in domare till sina utställningar, eftersom HS är ytterst ansvarig för samtliga SvVK utställningar. Förfrågning skickas till HS utställningskommitté.

Ansvarsfördelning mellan HS och avdelningar/rasklubbar

HS utställningskommitté ansvarar för
förfrågningar om utländska domare har tillstånd av sitt hemlands kennel klubb att döma i Sverige. Kopia av ansökan sänds till berörd avdelning.

Respektive uställningsarrangör ansvarar för
att ansöka om dispens till SKK när maxantalet hundar överskridits (80 hundar per domare och dag). Kopia på ansökan ska sändas till HS utställningskommitté.

HS utställningskommitte ansvarar för
att ansöka om SvVK:s årliga utställningsprogram (omfattar samtliga officiella utställningar för lokalavdelningar och rasklubbar). Ansökan ska innehålla både tid och plats för utställningarna Ansökan ska inlämnas till SKK tre år före aktuellt utställningsår. Sista ansökningsdag för t ex 2015 är 1 december 2012. Under hösten skickar HS utställningskommittén ut förfrågan till samtliga avdelningar och rasklubbar. Ansökningarna sammanställs sedan och skickas av utställningskommittén till SKK.

Utställningskommittén ansvarar för
att ansöka om förändringar i redan fastställt utställningsprogram. För eventuella förändringar i tidigare fastställt utställningsprogram ska ansökan göras senast 1 september året innan aktuell utställning.

Greyhound

greyhound

Rasklubb: Svenska Greyhoundklubben
www.greyhound.nu

 

Rasstandard greyhound >>
RAS greyhound >>

 

Greyhoundens historia

Greyhounden härstammar från vinthundar som för många tusen år sedan fanns i Orienten. Om de ”gamla” grekernas och romarnas uppskattning för greyhounden vittnar många avbildningar, skulpturer och skrifter, som idag bl a kan skådas på British Museum i London.
Greyhounden anses ha kommit till England i och med romarnas erövring av Storbritannien, runt tiden för Jesu födelse. Där blev den snabbt uppskattad och etablerad, och dagens greyhound betraktas numera som en brittisk ras.
Greyhounden har alltid varit en följeslagare till adelsmän. Allmogen tilläts inte äga rasen, ty i fel händer utgjorde dess effektivitet en fara för det adliga storviltet. Rasen var högt ansedd och att döda en greyhound jämställdes med att ta livet av en människa i medeltidens England.
Greyhounden är en hetsjakthund som jagar sitt byte med synen. När så småningom hetsjakten miste sin funktion, fortsatte man intresset för rasens jaktegenskaper i coursingtävlingar, där två greyhounds släpps efter ett villebråd som kommit inom synhåll (oftast hare).
Så sent som 1926 introducerades hundkapplöpning på rundbana efter mekanisk hare. I takt med avvecklingen av coursing efter levande hare, har intresset för bankapplöpningar ökat och tagit över rasen numerärt. Det har lett till att skillnaden mellan ”bruksgreyhounds” (kapphundar och coursinghundar) och greyhounds avlade enligt standarden, blivit än tydligare och idag förekommer inget avelssamarbete mellan de två varianterna i Sverige.
Kapplöpningsgreyhounden skiljer sig från standardvarianten då den förstnämnda bl a är mindre och lättare till typen. Den relativt nyligen introducerade sporten lure coursing lockar många greyhoundägare och på LC-fältet möts bruksgreyhounden och standardgreyhounden på lika villkor, vilket de inte gör på kappbanan eller i utställningsringen.

Den mångsidiga greyhounden

Greyhounden är en godmodig, mjuk och tålig ras som oftast är förtjust i barn. Den är positiv och tillgänglig i temperamentet, liksom övriga vinthundsraser från de brittiska öarna. Greyhounden är en utmärkt sällskaps- och familjehund. Den vill ha mycket kärlek och uppmärksamhet och älskar att vara i närheten av sin ägare. Det kan vara svårt att hålla en greyhound från mjuka, sköna möbler. Den hittar alltid den skönaste platsen.
Något att beakta är den i generationer nedärvda jaktinstinkten. Släpp aldrig din greyhound i närheten av trafikerade vägar! Den har en utmärkt syn och en hare eller katt på andra sidan vägen kan leda till katastrof.
Greyhounden är intelligent och lättlärd. Om engagemanget från föraren är det rätta, är den en villig och positiv hund att jobba med. Flera greyhounds tävlar i olika lydnadsklasser och har LP-diplom. Flera greyhounds tränar också agility och spårar och rasens jaktinstinkt används numera i lure coursing.

 

Motion och skötsel

Många tror helt felaktigt att greyhounden är en svårmotionerad ras, men så är inte fallet. En greyhound motionerar sig utmärkt själv genom att springa lös, vilket den måste få göra då och då. En greyhound som får leva hela sitt liv i koppel är ingen lycklig greyhound!
Den unga växande greyhounden ska motioneras med måtta. Var försiktig med att låta valpen springa för mycket med vuxna större hundar, då den inte själv känner när den har fått nog. När hunden blivit vuxen är cykelmotion i lagom takt och mängd ett mycket bra komplement till regelbundna promenader och det obligatoriska lösspringandet då och då
Greyhoundens päls är mycket lättskött. Den kan ev putsas med sämskskinn. Badar gör man vid behov. Klorna bör klippas ofta och man bör vänja valpen tidigt vid att få tänderna skrapade/borstade.

Svenska Vinthundklubbens historik

Den 7 november 1950 grundas Svenska Vinthundklubben i Göteborg (sedermera Västra avd.) och associerades med Svenska Kennelklubben den 8 december samma år. Klubbens ordförande blir Marianne Fürst-Danielson, kennel Jidjis.

Den 1 februari 1951 bildades Östra och Norra kretsen (sedermera Östra avd.) i Stockholm på initiativ av Ingrid af Trolle, kennel El Khandahar. Under ca 20 år var Östra och Norra kretsen underordnad ”moderklubben” i Göteborg.

1961 bilades SvVK:s Norrbottensavdelning med Älvsbyn som hemvist. Ordförande här blev Walter Åkerström, kennel High Speed.

1968 beslutar SKK efter en motion av Bo Bengtson till KF att vinthundarna skall bedömas som egen rasgrupp, grupp 10.
Före dess tävlade våra vinthundar i Sällskapshundsgruppen, grupp 9.

Hösten 1971 startade i Sundsvall en sektion ”Sundsvalls Vinthundklubb” underställd Norrbottens avd. och fick den 21 juni 1973 självständig status som Nedre Norra avd.

Den 21 juni 1973 fick vi ytterligare en ny avdelning nämligen Västerbotten avd. med säte i Skellefteå.

Nuvarande SvVK Huvudstyrelse bildades efter många och långdragna diskussioner under åren 1967-1973. Den 1 januari 1974 fastställde SKK stadgarna för Svenska Vinthundklubben.

21 april 1989 startade diskussioner kring en avdelning i söder. 1991 blev SvVK Södra officiell avdelning inom Svenska Vinthundklubben.

SvVK består i dag av 4 avdelningar sedan de tre norra avdelningarna har slagits ihop för att få en kraftfullare avdelning, PKLC - Provkommittén Lure Coursing, 5 lure coursingklubbar för lure coursing samt 10 anslutna rasklubbar.

 

historik
Älvsby Loppet som grundades 1964 blev en svensk klassiker i Sverige och Finland.

Hur går det till på utställning?

Det finns mycket att tänka på då man vill anmäla sin hund till en hundutställning.
Det finns regler och bestämmelser t.ex. att hunden ska vara registrerad i Svenska Kennelklubben,
och att hunden ska vara vaccinerad. De flesta utställningsarrangörer kräver också ett medlemskap.

Anmälan
Det arrangeras många olika utställningar runt om i landet -  en aktuell kalender över SvVK:s utställningar hittar du under PM i menyn.
För utställningar arrangerade av SKK, besök www.skk.se
All nödvändig information om respektive utställning kan du också få via klubbarnas webbplatser.
När du väl bestämt vilken utställning du vill åka på anmäler du din hund enligt det som står i informationen.
För att anmäla till SvVK:s utställningar, så välj utställning under onlineanmälan.

Klasser
Då du anmäler måste du ange vilken klass hunden ska delta i.
Det som avgör är hundens ålder och/eller meriter.
Se SKK:s Utställnings- och championatbestämmelser som finns att hitta här.
Det är viktigt att du anmäler till rätt klass, då det endast i undantagsfall går att byta klass.

Regler och bestämmelser
Det finns som sagt en hel del att tänka på då du vill ställa ut din hund.
Utöver medlemskap och vaccinering, finns det bestämmelser kring medverkan, om doping, karenstider, kupering med mera.
Du är skyldig att känna till dessa regler och bestämmelser.

På plats
Väl på plats finns en veterinärkontroll där bland annat hundens vaccinationsintyg kontrolleras.
Var beredd att också visa hundens nummerlapp för att komma in.
I vissa fall delas nummerlappen ut på plats. Bedömning av hundarna sker i egna ringar.
Uppgifter om i vilken ring din hund ska vara i finns på anmälningsbekräftelsen du har fått någon vecka innan utställningen.
Har du inte fått någon information några dagar innan utställningen, ta kontakt med arrangören för att kontrollera att det inte blivit något fel.
Väl inne i ringen finns domare, ringsekreterare och eventuellt elever och aspiranter som håller på att utbilda sig, men inga andra personer.
Ringsekreteraren ropar in de hundar som ska bedömas i respektive klass och inga andra hundar ska finnas i ringen.
Väl inne i ringen är det domaren som bestämmer hur hundarna ska visas, ofta får alla går runt ett varv innan domaren tar en närmare titt på varje enskild hund.
När domaren går igenom varje hund talar han/hon om sina åsikter om hunden till ringsekreteraren som skriver ner det på en kritiklapp.
Denna kritiklapp får du ta med hem efter att bedömningen är klar.
Värt att tänka på är att det är hundens utseende, kondition och presentation för dagen som domaren kan bedöma.
När väl alla hundar fått sin bedömning i respektive klass, placeras de hundar som fått excellent i kvalitet. Sedan finns det även möjligheter att gå vidare i olika steg.
En hundutställning är till för att bedöma hur respektive hund motsvarar rasstandarden som finns för varje ras, och ska inte påverka hundens värde som familjemedlem.
På så kallade officiella utställningar skickar arrangören resultatlistorna till Svenska Kennelklubbens kansli som lägger in detta i SKK:s hunddatabas.
Du kan alltså gå in och se din hunds resultat i SKK:s webbtjänst Hunddata.
Tiden för när resultaten läggs ut kan dock variera kraftigt, beroende på när resultaten skickas in, men räkna med några månaders fördröjning.

OBS!
Tänk på att inte lämna hundar i bilen på utställningsplatsen, särskilt sommartid, då det blir fort mycket varmt även i skuggan och årligen dör det tyvärr hundar i bilar, hjälp oss att förhindra det!

Information hämtad från skk.se och delvis ändrad för denna hemsida.

Irländsk varghund

varghund

Rasklubb: Svenska Irländsk Varghund Klubben
www.svivk.se

 

Rasstandard irländsk varghund >>
RAS irländsk varghund >>

 

Den irländska varghunden är en av världens största hundraser. Anorna för denna jättelika ras går åtminstone ca 2000 år tillbaka. Det är en lugn och godmodig gigant som sällan visar annat än vänlighet och tur är väl det! En varghundsvalp växer ca 700 % under sitt första levnadsår! Från födelsevikten på ca 700 gr. till unghundens modiga 70 kilo, åtminstone hanarna kan nå denna imponerande tyngd på ett år. Tikarna är oftast något mindre men det är inte självklart.

Att äga en irländsk varghund innebär att du delar ditt liv och hem med denne, bokstavligt. Den blir förtvivlad om den blir behandlad 'som en hund'. Nej, den tar för självklart att den får vara med och diskutera sin familjs alla bestyr i såväl vardag som fest! Varghunden blir i det närmaste förnärmad över när den blir tillsagd att gå och lägga sig. TV-tittandet ihop med resten av familjen är också någonting som varghunden ser som självklart. Gärna i soffan, och allra helst mellan dem den gillar bäst. Detta innebär att en hel del saker, typ kaffekoppar chipsskålar o dyl får vingar och seglar iväg från den som senast höll i dem!

Varghunden har en eminent förmåga att kolla på allting underifrån! Det har sagts förut, vi säger det igen; Varghunden ÄR en stor hund MEN den är hopfällbar! Det är egentligen bara i fråga om bilen som man märker att man har en varghund med sig. De minsta bilmodellerna är inte det bästa valet.

Inomhus märks varghunden knappt. Den ligger still, gärna mellan kylen och spisen, och begrundar sin älskade familj. Det är lätt att uppfostra en varghund. Tjat avskyr den, oftast beroende på att den fattade faktiskt första gången kommandot gavs. Dom är som vinthundar är mest; intelligenta, självständigt tänkande och begåvade med en ibland något avmätt humor.

Skaffar du en varghund inser du förvånat att du har bokat en valp till inom, tja låt oss säga, loppet av två år. Varför? Du har lyckan att ha fått en själsfrände och inte bara en hundras. Det ska vara en generell beskrivning, inte en rasbeskrivning enligt standarden utan något som gör att intresserade vill köpa just er ras.

Italiensk vinthund

ig 

Rasklubb: GRAINS
https://grainsweb.weebly.com/

Rasstandard italiensk vinthund >>
RAS italiensk vinthund >>

Italiensk vinthund är en läcker liten hund, som idag främst utmärker sig som behaglig sällskapshund. Med dess lätta rörelser och avsaknad av dvärghundsprägel, fulländas bilden av graciös elegans. Den är livlig, nyfiken och vill alltid vara i centrum. I Sverige är den inte speciellt vanlig, omkring 100 valpar registreras årligen. Italienaren är mycket sällskapssjuk och vill ha mycket kroppskontakt. På natten sover den i sängen, helst under matte eller husses täcke. Detta är ett rasdrag, som är närmast omöjligt att avvänja den ifrån. Under dagen vill den helst ligga i soffan med en filt, som den kan ”gräva” sig ner i. Precis som andra vinthundar älskar den att springa lös och leka med likasinnade. Långpromenader i kyligt väder är inget hinder och så länge hunden är i rörelse så behövs inget täcke, däremot i regn och blåst uppskattas inte utevistelsen lika mycket.

Man ser ofta nyfikna, alerta italienare vaket hålla koll på allt runt om­kring och i och med detta har den svårt för att vara stilla - många uppfattar tyvärr detta som ett nervöst beteende hos rasen. Italienaren darrar ofta, inte på grund av att den är rädd, utan för att den helt enkelt vill hålla igång blodcirkulationen och få upp värmen. En del italienare kan vara lite reserverade mot främmande människor, vilket är rastypiskt. Andra kan dock uppvisa ett helt motsatt beteende.

Den italienska vinthunden är inte känd för att vara skällig, men ”pratar” desto mer, inte bara med rösten, som påminner om ett sjungande morrande, utan även med hela sin kropp. Den är känd för att ha minimala hårfällningsproblem. Den tunna huden är täckt med kort, fin päls. Tillåtna färger är enfärgat svart, skiffergrått och isabellfärgat (beige) i alla nyanser. Vita tecken accepteras på tassarna och på bringan. Tvåfärgade eller fläckiga hundar är enligt rasstandarden diskvalificerande. Mankhöjden ska vara 32–38 cm.

Man tror att denna eleganta varelse härstammar från de egyptiska vinthundarna, som var avbildade i faraonernas gravar. Från tideräkningens början har dvärgvinthundar avbildats på konstföremål och målningar i poser som klart förknippas med dagens italienska vinthund. Hundar med bakbenen indragna under kroppen som om de var på väg att sätta sig ned, liggande med de smala, finlemmade frambenen korslagda framför sig eller där ena frambenet är uppdraget hos såväl stående som sittande hundar.

Rasen har utvecklats genom italienskt, tyskt och franskt inflytande. Den har använts till jakt på småvilt, men var också en populär sällskapshund hos förnäma adelsfamiljer. Dagens italienska vint­hund är utformad på kontinenten, främst i Italien, Tyskland och Österrike. Redan vid 1900-talets första år fanns rasen med på svenska utställningar, men har troligtvis funnits i landet tidigare än så.

Länkar

 

Anslutna rasklubbar

sweden Svenska Afghanhundklubben

sweden Borzoiringen

sweden Svenska Faraohund och Cirneco dell’Etna Klubben

sweden Svenska Greyhoundklubben

sweden Hjorthundklubben

sweden Svensk Rasklubb för Italiensk Vinthund

sweden Svenska Irländsk Varghundklubben

sweden Svenska Podengo Português Klubben

sweden Svenska Salukiringen

sweden Svenska Whippetklubben

sweden Gemensamma rasklubben för numerärt små raser inom SvVK

 

Utländska vinthundklubbar

belgium Belgien

denmark Danmark

finland Finland 

latvia Lettland

norway Norge

germany Tyskland

 

Kennelklubbar

belgium Belgien

brazil Brasilien

denmark Danmark

britain England

estonia Estland

finlandFinland

france Frankrike

greece Grekland

netherlands Holland

ireland Irland

denmark Island

italy Italien

canada Kanada

croatia Kroatien

latvia Lettland

lithuania Litauen

luxembourg Luxemburg

norway Norge

poland Polen

portugal Portugal

russian_federation Ryssland

spain Spanien

slovenia Slovenien

sweden Sverige

czec_republic Tjeckien

germany Tyskland

hungary Ungern

ukraine Ukraina

united_states USA

austria Österrike

 

Utländska rasklubbar (klicka på flaggan)

Afghanhund

belgium

finland

france

canada

switzerland

norway

italy

germany

united_states

estonia

britain

netherlands

australia

Azawakh

netherlands
Borzoi

france

canada

switzerland

united_states

britain

netherlands
Chart polski

united_states

netherlands
Cirneco dell' etna

finland

canada

italy

united_states

britain

netherlands
Faraohund

united_states

britain

netherlands
Galgo espanol

united_states

netherlands

spain

Greyhound

finland

norway

germany

netherlands

Irländsk varghund

finland

canada

switzerland

ireland

united_states

australia

czec_republic

Italiensk vinthund

france

canada

norway

denmark

united_states

britain

russian_federation

Magyar agar
Podenco canario

spain

Podenco ibicenco netherlands

spain

Podengo portuges finland

britain

netherlands

portugal

Saluki

belgium

finland

france

canada

united_states

estonia

britain

netherlands

czec_republic

Skotsk hjorthund

united_states

britain

Sloughi

france

germany

united_states

britain

netherlands
Whippet

belgium

finland

france

switzerland

germany

united_states

britain

netherlands

 

tsa banner

twa

The Borzoi Files

Cirneco breed archive

Galgo Espanol Archives

Är det någon länk som är trasig eller har du en bra länk som borde vara med här,
kontakta webmaster [at] svvk.se

Magyar Agar

magyar

Rasklubb: GRAINS (Gemensam rasklubb för numerärt små raser inom SvVK)
https://grainsweb.weebly.com/

 

Rasstandard magyar agar >>
RAS magyar agar >>

 

Tyvärr har vi ingen rasbeskrivning om magyar agar. Vill du skriva en? Vi tar tacksamt emot din hjälp!
Kontakta webmaster [at] svvk.se

Medlemskap i Svenska Vinthundklubben

Som medlem i Svenska Vinthundklubben får du möjlighet att delta i alla de aktiviteter som anordnas runt om i landet. För att din hund ska få ställas ut på någon av våra officiella utställningar, delta på ett officiellt lure coursingprov och träna lure couring krävs det att du är medlem. Det anordnas också många andra aktiviteter runt om i landet som bara är öppna för medlemmar eller billigare för medlemmar. Det kan vara många olika aktiviteter som har med hundar eller vinthundar att göra bland annat föreläsningar om fysiologi, ringträning, promenader och liknande. Vad just din avdelning har för aktiviteter hittar du på dess hemsida.

Svenska Vinthundklubben ger ut en Årsbok i början av april varje år som täcker det som hänt året innan. Den är i A4 format, ca 240 sidor tryckt i fyrfärg. Vi ger också ut ett PM nummer tre gånger om året som täcker PM för alla officiella utställningar och lure coursingprov arrangerade av avdelningar, lure coursingklubbar och rasklubbar.

Bli medlem här >>
Familjemedlemskap >>

Formulär för ändringar gällande medlemsskap >>
• Adressändring
• Avslut av medlemskap
• Övrig förändring av medlemskap
• Ändring/tillägg av e-postadress eller telefonnummer

Formulär för valpgåvomedlemskap >>
Här nedan kan ni uppfödare anmäla valpköparmedlemskap i Svenska Vinthundklubben för era valpköpare.

Medlemsavgifter
Fullbetalande medlem 265 SEK
Familjemedlem 40 SEK
Valpgåvomedlemskap 50 SEK
Utländsk medlem 300 SEK
Utländsk valpgåvomedlemskap 150 SEK

Medlemsavi via E-faktura eller Kivra

Från den 23 februari ni välja att få inbetalningskort/medlemsbevis via E-faktura. Om man inte valt E-faktura men är ansluten till Kivra får man den via Kivra. Om du inte har dessa digitala alternativ, så skickas medlemsavin via post. Läs mer här >>

Välkommen till Svenska Vinthundklubben!

Hur ser organisationen ut?

VF - vinthundfullmäktige, sammanträder minst en gång om året.
Delegater väljs av avdelningar och rasklubbar.
Utser medlemmar till HS - huvudstyrelsen.
Fattar alla övergripande beslut och överser allt arbete i SvVK.

 

Organisationsschema 2016

Podenco canario

Rasklubb: GRAINS (Gemensam rasklubb för numerärt små raser inom SvVK)
https://grainsweb.weebly.com/

 

Rasstandard podenco canario >>
RAS podenco canario >>

 

Som namnet indikerar så kommer Podenco Canarion från Kanarieöarna. Det är nog den FCI-godkända podencoid som är minst känd utanför sitt hemland. Canarion är en jakthund precis som sina kusiner. Det främsta bytet är kanin men även hare och rapphöna förekommer. Det är troligtvis den podencoid som har det bäst utvecklade luktsinnet. De kan upptäcka en kanin flera meter under jordytan. Fast jordyta är nog ett felaktigt begrepp i detta sammanhang. Den variant av Podenco Canario som vunnit erkännande av RSCE (spanska kennelklubben) och FCI (internationella) är den typ som jagar  i de områden som utmärker sig för sin hårda och ogästvänliga vulkaniska terräng. Det finns flera olika typer av canarion beroende på vilken naturtyp de jagar i, men de är inte i dagsläget erkända som egna raser.

På de vulkaniska delarna av Kanarieöarna, är naturen karg och stenig med sprickor och håligheter samt stenformationer där kaninerna söker skydd. Det är där som canarion får bruk för sin exelenta nos men även för sin syn och superba hörsel. Med hjälp av sina karakteristiska stora öron så kan de följa sitt bytes väg under jorden.

Man jagar traditionellt tillsammans med iller. Då hundarna markerat var bytet befinner sig så skickar man in illern, som oftast är försedd med en bjällra, i håligheten. Illrarna försöker då att driva ut kaninen ur gömstället. Om kaninen väljer att ta sig ut en annan väg så följer hundarna doften och bjällerljudet ovan jord för att sedan stå beredd där kaninen kommer ut. Canarion dödar då själv bytet och apporterar det sedan till ägaren. Jakt med gevär förekommer också en kort tid på året. Men främst så är det hunden själv som står för hela jakten och ägaren står bara och väntar. Det vanligaste på Kanarieöarna är att man jagar med upp till fem hundar åt gången. Jaktsättet kan skilja sig något på spanska fastlandet.

Canarion är nog mest lik Kelb tal-Feneken (Faraohunden) från Malta till utseendet. Även kännare av faraohundar har haft svårt att se att min Canario inte är en faraohund. Men vet man om det, så ser man lättare skillnaderna.

Canarion är av mediumstorlek. De ska vara mellan 53-64 cm +- 2 cm. Tyvärr så har rasen börjat att öka i storlek då domarna ofta premierar för stora hundar. De ska vara något längre än hög. Högbent och mycket smäcker. Extremt vig och snabb i kroppen. Färgerna som är tillåtna är olika nyanser av röd och vit och kombinationer därav.

Ett unikum för dem bland podencoiderna är deras långsträckta kroppar. De har även stora tassar med tår som är mycket långa och flexibla. Många tror felaktigt att det är något galet med dem. Men sitt karakteristiska utseende har de fått för att kunna springa och gripa tag på de lösa och vassa stenar som underlaget består utav på t.ex. Lanzarote. Deras trampdynor är också tjockare och bättre anpassade för denna naturtyp. En "vanlig" hunds tassar skulle snabbt bli söndertrasade i denna ogästvänliga terräng. De har en lång svans som hjälper dem då de balanserar på smala utskjutande stenar och murar.

Huden och pälsen är mycket tunnare, kortare och finare än på de andra podencoiderna. Detta för att de lättare ska kunna avge överskottsvärmen. Då de jagar i öppen terräng så behöver de inte den tjockare pälsen som ett extra skydd. En tjock päls försvårar också värmeutsöndringen från huden. Den godkända Podenco Canarion lämpar sig därför inte för jakt i skog och snår då de lättare får hudskador än de andra raserna. På Kanarieöarna så finns det också en variant som används till jakt i skog.

Till sitt sätt och temperament är de mycket mjuka, försiktiga, kärvänliga och lojala mot sin familj. Det gör att de lämpar sig väl även för barnfamiljer. Men man bör vara lite uppmärksam då det kommer andra barn på besök. Att de uppskattar familjens egna barn betyder inte att de även tycker om andra. De är kanske inte så lämpliga i en familj med för små barn då de gärna viftar med sina långa ben då de leker. Större barn däremot har nog stor glädje av att busa med dem.

 

De kan vara avvaktande gentemot främmande människor. Det är ett drag som man ska respektera och inte tvinga på dem oönskad uppmärksamhet. Vaktinstinkten skiljer sig stort mellan olika individer. Sättet de vaktar på är främst genom skall för att uppmärksamma om att det kommer en främling. Skallen använder de sig gärna av och det både högljutt och ofta. Däremot så anfaller de aldrig en människa. De kan även vara lite nerviga och uppskruvade i sitt sätt. Det nerviga är en tillgång i jaktsituationer för det gör att de hela tiden är skärpta och uppmärksamma. Det är ett drag som lätt kan förstärkas till det negativa om man inte respekterar deras integritet. Deras nervösa läggning gör också att de är lättsårade. Det är lätt att förlora deras tillit men svårt att återvinna den. Därför är det viktigt att man tränar dem med mjuka metoder. En Canario som tränas med koppelryck och fysisk bestraffning blir en rädd och kuvad hund som inte lär sig något alls. En stolt Canario är något av det vackraste man kan se. Däremot så är en rädd och kuvad Canario något av det ynkligaste som skådats i hundvärlden.

De är fullkomligt orädda då de är ute på jakt. Inget kan stoppa deras framfart. De är hundar med stor entusiasm och energi. Framförallt hos unghunden är detta drag extra starkt. Om de inte får utlopp för all denna energi som de har inombords så kommer de att själva se till att de får utlopp för den och det inte alltid på det sätt som man själv tänkt sig. Canarion är väldigt uppfiningsrik så de kan lätt hålla en syselsatt under många år med ständigt nya upptåg. De kan med lätthet hålla igång från soluppgång till solnedgång utan minsta tecken på trötthet. Men när man väl kommer in med en nöjd Canario så rullar de förnöjt ihop sig till en liten kringla. Inte större än en huvudkudde. En nöjd Canario gör inget väsen av sig inomhus.

Canarion är en ras för dig som bor i närheten av en stor hundrastgård eller fårhage där de kan få springa fritt då och då. Man måste tycka om många och långa promenader i skog och mark, utan att sörja att ens hund måste gå kopplad. Många kan ha sina hundar lösa men långt fler kan det inte. Det är en hund som inte vill vara ensam utan vill vara med sin flock. De vill inte gärna vara ensamhund utan trivs bäst i en flock· bestående utav flera hundar. Man måste vara uppfiningsrik för att hitta sätt att motivera sin hund på utan att falla tillbaka på gamla hårda uppfostringsmetoder. Vill man ha en hund som dränker en i mjuka kärleksförklaringar (om man gjort sig förtjänt av dem vill säga) så är det här hunden för er. Det är kontrasternas hund. Den mjuka, väna individen hemma och den ultimata jaktmaskinen då de kommer ut.

 

När vi människor lämnar våra hem med våra hundar kopplade så är det bara en vanlig promenad. Men så är det inte för våra hundar. Så fort vi lämnar vår lya så signalerar vi till våra hundar att jakten har inletts. Det är en genetisk betingelse som de har med sig sedan urminnes tider. När flocken rör sig från hemmet så är det för att söka föda eller partner. Det är därför lönlöst för mig att bli arg och upprörd på någon av mina hundar då de trots koppel slänger sig rakt upp i luften och fångar en fågel. De gör det inte för att de är olydiga eller onda. Det är endast en genetisk betingad reflex hos dem. När bytet dyker upp så reagerar de på en tusendels sekund. De hinner inte stanna upp och fråga sig tycker matte/husse att detta är ok. Detta sätt att vara är så djupt förbundet med att vara en podenco. I sina ursprungsländer så är podencoidernas hela liv upphängt på väntan. Väntan på att dess ägare ska komma med maten och väntan på att han ska ta dem med ut på jakt. Detta är något som framtida ägare måste förstå, känna· och respektera. Om vi gör det så kan vårt framtida liv bara bli en positiv upplevelse för båda parter.

Med andra ord så är detta inte en hund för er som vill tävla i lydnads SM. Men vill du ha en jämlik och respektfull relation till din hund men ändå kan vara trygg, tydlig och konsekvent, då har du nu äntligen hittat rätt. Då är det här hunden för er!

Podenco ibicenco

podenco2podenco1

Rasklubb: GRAINS (Gemensam rasklubb för numerärt små raser inom SvVK)
https://grainsweb.weebly.com/

 

Rasstandard podenco ibicenco >>
RAS podenco ibicenco >>

 

Genom sina höga hopp så får de en överblick över terrängen och vart bytet befinner sig. De tar då också hjälp utav sin hörsel då synen inte räcker till för att navigera rätt. När de får ögonkontakt med bytet så börjar de att skälla och övriga hundar ansluter sig snabbt för att ringa in bytet. Bytet dödas omedelbart genom att ryggen eller nacken knäcks. Inom denna ras så föredrar man dock att bytet levereras levande och oskatt, vilket också en del av hundarna gör. Har man nu byggt upp en bra relation med sin hund så kommer den att med glädje lämna över sitt byte till sin stolte ägare.

Men frågan är då - Passar dessa hundar verkligen som sällskapshundar? Svaret är tveklöst ja. De är utmärkta familjehundar då de är mjuka, vänliga, tålmodiga och trofasta. De är keliga utan att vara klängiga. Många kan uppleva dem lite kattlika då de lite avvaktande och vaksamt studerar en nykomling. Med andra ord så är det inte en hund som slänger sig om halsen på era gäster och önskar dem välkomna. Ägare till dessa hundar brukar säga att: Man äger inte en podenco ibicenco. Det är den som äger en.

Man glömmer gärna bort att våra hundar är rovdjur. När det gäller podencoiderna så är det extra viktigt att komma ihåg det. Det är avlade för jakt på småvilt. Så om vi inte är uppmärksamma så kan en och annan katt och kanin i grannskapet ryka med. De lär sig snabbt att familjens smådjur hör till flocken och dem rör man inte. Men den regeln gäller inte någon annanstans enligt de flesta av dem.

Även fast de kanske kan upplevas som nobla sagoväsen av era besökare så låt er inte luras av den fasaden. Ibicencon är en ytterst intelligent, aktiv och engagerad hund. De är mycket envisa och självständiga. Med andra ord uppfinningsrika. De ser med andra ord till att roa sig själva på ett sätt som kanske inte alltid uppskattas av den mänskliga delen av flocken. De är mycket nyfikna och vill gärna vara med och sticka ner nosen överallt. Så i takt med att du plockar i skräpet i soppåsen så plockar de upp dem. De kommer att testa alla era gränser till bristningsgräns men det är bara att hålla ut. Förr eller senare så tröttnar även en podenco. Glöm inte heller att de är förklädda kängurur och även klättrare av mästarklass. Så staketet runt trädgården måste vara högt. Tro inte att du kan springa ikapp din hund om den har rymt. Utan du får allt sätta dig ner och vänta tills han eller hon bestämmer sig för att gå hem igen.

Det är en ras som kräver mycket motion och hjärngympa för att komma till sin rätta. Så här krävs det en aktiv familj och inte några soffpotatisar. Saker de uppskattar att göra är spår, agility, lure coursing, cykling, apportering och naturligtvis långa naturpromenader som stimulerar alla deras sinnen. De är en frisk ras utan några ärftliga sjukdomar så man kan räkna med att få behålla sin vän mellan 12-14 år på våra breddgrader. De måste tränas med mjuka träningsmetoder. ALDRIG med hot och slag. En podenco som känner sig kränkt kommer att ta första bästa tillfälle i akt till att lämna dig. I det fallet så kan de vara mycket långsinta. Utan man måste helt enkelt vara uppfinningsrik för att motivera sin PI till att göra det man själv vill.

Det är inte en hund för dig som när tävlingsdrömmar inom bruksgrenarna. Visst kan de bli otroligt duktiga inom de grenarna men det bara så länge som de själva har lust. Så träna gärna för skojs skull. Som ägare så måste man också vara fysiskt aktiv och kunna ta med sig sin hund. Ibicencon trivs inte ensam och helst inte ens som ensamhund. De har en stark flockkänsla och vill vara med sin flock. En ensam podenco är ofta en olycklig podenco. Det här är alltså en ras för dig med mycket humor, självdistans och mängder av tålamod. Men jag kan lova, att ert gemensamma liv inte blir långtråkigt.

Podengo portugues

podengo2podengo1

Rasklubb: Svenska Podengo Portugues Klubben
www.podengoklubben.se

 

Rasstandard podengo portugues >>
RAS podengo portugues >>

 

Podengon, liksom flera andra raser omkring medelhavet, härstammar ifrån Egypten och togs till iberiska halvön av fenicier och romare.

Podengo som ras är känd i Portugal sedan slutet på 1100-talet. Rasen finns i tre storlekar och två hårlag. Den stora grande (55-70 cm 20-30 kg), den mellanstora medio, (40-54 cm 16-20 kg), och den lilla pequenon (20-30 cm 4-6 kg .) Alla tre storlekar finns både som sträv- och släthåriga. I Sverige har vi alla storlekarna och hårlagen men med en stor övervikt för pequenon.

Podengon är en mycket allroundhund som passar till det mesta som man vill göra med sin hund. Man kan t.ex. med framgång använda dem till agility, lure coursing (en variant av konstgjord harjakt), utställning och sist men absolut inte minst som härliga sällskapshundar.

I Portugal används de till sällskap, jakt, råttfångare och som larmare på gårdarna. De är en vanlig hund i byarna i Portugal och långt ifrån alla är registrerade i Portugisiska kennelklubben.

Podengons jaktsätt är att jaga i flock, främst kanin men även bl.a vildsvin och hjort. De olika storlekarna har olika uppgifter. Gemensamt är dock att de jagar inom synhåll för föraren. De är alltså inga drivande hundar utan håller sig inom rimligt avstånd ifrån ägaren.

En podengo är en trogen kamrat. De är glada framåt hundar med mycket energi som uppskattar ett aktivt liv tillsammans med sina ägare. De talar om för sin flock om det händer något som de anser kräver uppmärksamhet. De är robusta och lättskötta. Pälsvården är enkel att sköta, strävhåren kräver ingen trimning.

Raser inom SvVK

Afghanhund

       

Azawakh

       

Borzoi

Cirneco dell' etna

       

Chart polski

       

Faraohund

Galgo espanol

       

Greyhound

       

Irländsk varghund

Italiensk vinthund

       

Magyar agar

       

Podenco canario

Podenco ibicenco

       

Podengo portugues

       

Saluki

Skotsk hjorthund

       

Sloughi

       

Whippet

Regler och blanketter

Poängkort kan användas till betalning av anmälningsavgiften. Det finns nya och gamla kort. Kontrollera noga på de ni har. De nya gäller 3 år efter utförandedatum och de gamla som inte innehåller texten 3 år kan ni använda när ni vill. När ni betalar med poängkort så ska ni posta dem till kassören i arrangerande avdelning senast sista anmälningsdag.

utstbest2011 SKK:s utställnings- och championatbestämmelser
Länk >>
nat_dopingregl Nationellt dopingreglemente för hund
Länk >>
doping_ATC Svenska läkemedelssubstanser med karenstider
Länk >>
champ_int Anmälan internationellt championat
Länk >>
champ_sv Anmälan svenskt/nordiskt championat
Länk >>

Saluki

saluki1 saluki2

Rasklubb: Svenska Salukiringen
www.saluki.se

 

Rasstandard saluki >>
RAS saluki >>

 

Salukin är som vuxen  lugn och värdig i sin framtoning. Den kan ge ett reserverat intryck mot främlingar. Vilket inte ska förväxlas med att vara skygg eller rädd. En saluki ska vara lugn och stabil. Gentemot sin familj och sina vänner är salukin mycket tillgiven och trofast. Det är en glad hund som ofta är lekfull långt upp i åldrarna.  Har du en gång vunnit en salukis förtroende kan du räkna med att du har en vän för livet. Salukin föredrar ofta att leka med andra salukis eller vinthundar. Många som köper saluki har snart både två och tre!

 

Salukin har ett stort behov av att röra sig och springa. Som vuxen går den gärna långa promenader och tar en cykeltur. Eftersom salukin har stor jaktinstinkt är det inte ovanligt att man inte kan släppa dom lösa då de ej vill ”fångas in”.

 

Salukin är idag en populär sällskaps- och utställningshund. Du kan också tävla i lure coursing som är en simulerad hetsjakt på hare som går på öppna fält. Intresset för denna tävlingsform har ökat och blir mer och mer populär. Fler och fler har även börjat med att träna och tävla kapplöpning med sin saluki här i Sverige.

 

Salukin är i allmänhet inte särskilt intresserad av lydnadsdressyr men vissa individer kan naturligtvis uppskatta detta.

 

Salukin är en mycket gammal ras som i modern tid kom till Sverige genom en import från England. Den finns i två hårlagsvarianter, slät- och långhårig. Den långhåriga är vanligast. Alla färger och teckningar är tillåtna.

 

Rasklubben Svenska Salukiringen bildades 1968. Tidningen Salukibladet kommer ut 3 ggr/ år. Klubben ordnar flera utställningar per år, både officiella och inofficiella.
Det finns i dag ca 60 st salukiuppfödare med registrerade kennelnamn. En del av dessa har ännu ej haft någon valpkull och andra är i dag inte längre aktiva uppfödare.

Skotsk hjorthund

hjorthund

Rasklubb: Hjorthundklubben
www.hjorthundklubben.se

 

Rasstandard skotsk hjorthund >>
RAS skotsk hjorthund >>

 

En mild och vänlig sällskaphund.

Hjorthundens kynne och karaktär har beskrivits ofta och vackert av många, men en av de finaste hyllningarna till rasen formulerades i början av 1900-talet i England av Mrs Armstrong med det berömda kennelnamnet Abbotsford: ” Den som söker en underbar kamrat, vilken vill ge sin ägare hela sitt stora hjärtas tillgivenhet, som gläder sig med sin husse när han är på gott humör och känner på sig när han är nedstämd och då går bredvid honom med nosen i hans hand, den som vill ha en sådan hund han bör välja den ädlaste, mest historiska och mest romantiska som finns den skotska hjorthunden”

Hjorthunden är alltså en stor vinthund med en mankhöjd på ca 80 centimeter. Den påminner om en greyhound, men är större och har kraftigare benstomme och en raggig päls, som oftast är grå, alltifrån nästan svart till silvergrå. Hjorthunden förväxlas ofta med den irländska varghunden, men hjorthunden är betydligt lättare, elegantare och smidigare med välbehållen vinthundsprägel.
Den ska vara spänstig och måste få tillfälle och springa fritt. Just för att den springer fort och gärna är den lätt att motionera som vuxen. En halvtimmes promenad, då ägaren går ett par kilometer och hjorthunden springer några mil, är ofta lagom för bägge parter. Man behöver sällan ha en hjorthund kopplad, den sticker i väg men den kommer strax tillbaka igen och håller alltid kontakt med sin ägare. Visst har många hjorthundar så mycket jaktinstinkt i behåll att det är svårt att få dem att avstå från att springa efter ett rådjur om det skulle dyka upp i skogen, men de ger snart upp jakten - det bara i öppen terräng ett rådjur svävar i fara för en jagande hjorthund.
Som alla storvuxna raser kräver hjorthunden rätt motion och utfodring under sin uppväxt. På ganska få månader växer den till nästan sin vuxna höjd, även om det dröjer flera år innan den uppnår sin fysiska mognad. Det gäller att man följer uppfödarens råd och anvisningar för att få bästa resultat.

Valpen måste få utlopp för sin energi och livsglädje men ska för den skull inte övermotioneras. En hjorthund vill vara tillsammans med sina människor så mycket som möjligt och blir inte lycklig om den som valp lämnas ensam ofta och länge. Måste man ha valpen inlåst hela dagen och bara kan umgås med den några timmar på kvällen, är det inte en hjorthund man ska ha. I likhet med alla andra hundar måste hjorthunden naturligtvis bibringas ett visst mått av uppfostran och det är lätt att lära den normal lydighet, eftersom den så gärna vill vara sin ägare till lags. En speciell egenskap för hjorthunden är emellertid dess stora värdighet, och den bör man respektera. En kuvad hjorthund är ingen typisk hjorthund.

Lydnadsdressyr tycker hjorthunden ofta är roligt en stund och gör gärna allting man ber den om, men snart blir den uttråkad och anser att fortsatta kommandon går dess ära förnär. Man kommenderar inte med en hjorthund. En bestämd men vänlig tillsägelse i vanlig samtalston har mycket bättre effekt än skrik och tjat. En hjorthund är i grunden vänlig och ska bemötas vänligt för att komma till sin rätt.

Den tjocka sträva pälsen är mycket lättskött och tål både vatten och kyla. De långa, korthåriga benen tar sig fram i skog och mark utan att ta med sig varken kvistar eller snöbollar hem. Vill man ställa ut sin hjorthund behöver man oftast bara plocka bort några hårstrån här och var för att snygga till silhuetten. Den raggiga ursprungligheten och den naturliga utstrålningen får inte tappas bort i utställningsringen.

Sloughi

sloughi

Rasklubb: GRAINS (Gemensam rasklubb för numerärt små raser inom SvVK)
https://grainsweb.weebly.com/

 

Rasstandard sloughi >>
RAS sloughi >>

 

Historik

Rasen är en korthårig vinthund som härstammar från Nordafrika där den genom århundraden har använts som hetsjakthund av beduinerna. Den jagar företrädesvis med synen, som alla andra vinthundar. Rasen är en nära släkting till övriga afrikanska vinthundar. 

Användningsområde

Rasen tycker om att vara ute i skog och mark och uppskattar även aktiviteter som agility och lydnad, även om den kanske inte blir en stor stjärna inom de sporterna. Lure coursing (jakt efter konstgjort byte) är en form av jaktprov som är uppskattat av hundarna och ger dem tillfälle att använda sin naturliga jaktinstinkt. Denna instinkt kan vara stark och en bra lydnad är nödvändig för att kunna ha hunden lös. Vi har även många individer i Sverige som provat på kapplöpning som en bra aktivitet. 

Hälsa

Rasen har få sjukdomar. Den ger kanske intryck av att vara ömtåliga men är förvånansvärt robust. Rasen uppnår ofta hög ålder. 

Egenskaper – Mentalitet

Rasen ger ett lugnt och behärskat intryck i hemmiljö men med sin vaktinstinkt talar den om när det kommer någon. Den är mycket fäst vid familjen, men kan verka lite reserverad mot främmande vid första mötet. Rasen älskar att springa och måste få chansen att vara lös flera gånger i veckan för att må bra. Långa sköna promenader och cykelturer uppskattas mycket. När det är avklarat, rullar den nöjd ihop sig i älsklingssoffan. Den tycker inte om att lämnas ensam längre perioder och är ofta speciellt bunden till en person.

Storlek och utseende

Hanar är 66–72 cm och tikar 61–68 cm i mankhöjd, vikten är 18–30 kg. Kroppsformen är kvadratisk med tydligt framträdande muskler och senor. Den finns i tre färger; sand i alla nyanser, brindle (tigrerad) samt mantlad (svart), med eller utan svart mask (mörkt huvud).

Pälsvård

Pälsen är mycket kort och utan underull. Det gör att den fäller lite och luktar inte hund.

 

Svenska Vinthundklubbens stadgar

 

STADGAR FÖR SVENSKA VINTHUNDKLUBBEN
PDF-fil - ladda ner
STADGAR FÖR SVENSKA VINTHUNDKLUBBENS AVDELNINGAR
PDF-fil - ladda ner
STADGAR FÖR VERKSAMHETSKLUBB LURE COURSING
PDF-fil - ladda ner
PROBLEM MED PDF-FILER?
Hämta senaste versionen av Acrobat Reader här.

Status för RAS inom SvVK, 2022-05-20

Ras Fastställd Ansvarig rasklubb Nästa revision
Azawakh 2015-01-25 GRAINS Fastställande pågår
Podengo portugues 2015-05-20 Svenska Podengo Português Klubben 2020, arbete pågår
       
Borzoi 2016-04-06 Borzoi-ringen 2021, arbete pågår
Italiensk vinthund 2016-04-06 GRAINS 2021
Cirneco dell'Etna 2016-08-24 Svenska faraohund och cirneco dell'etna klubben 2021, arbete pågår
       
Greyhound 2016-11-24 Svenska Greyhoundklubben 2022, arbete pågår
Afghanhund 2016-11-24 Svenska Afghanhundklubben 2022, fastställande pågår
       
Whippet 2018-03-26 Svenska Whippetklubben 2023
       
Irländsk varghund 2019-04-03 Svenska Irländsk Varghund Klubben 2024
Magyar agar 2019-04-03 GRAINS 2024
Podenco canario 2019-04-25 GRAINS 2024
Faraohund 2019-09-11 Svenska faraohund och cirneco dell'etna klubben 2024
Chart polski 2019-10-23 GRAINS 2024
       
Galgo espanol 2020-03-08 GRAINS 2025
Skotsk hjorthund 2020-09-22 Hjorthundklubben 2025
Sloughi 2020-09-22 GRAINS 2025
Saluki 2020-11-27 Svenska Salukiringen 2025
       
Podenco ibicenco 2021-06-03 GRAINS 2026

 

Svenska Vinthundklubbens huvudstyrelse 2022

Skicka mail till hela HS på huvudstyrelsen [at] svvk.se

ORDFÖRANDE
Jörgen Oinonen
Majvägen 7, 691 36 Karlskoga
Tel 070-315 33 13
ordforande [at] svvk.se

 • Kontakt för östra avdelningen
 • Kontakt för Hjorthundklubben
 • Kontakt för Svenska Podengo Português Klubben

SEKRETERARE
Christine Fransson
Granemåla 431, 373 38 Holmsjö
Tel 0707-74 05 87
sekreterare [at] svvk.se

KASSÖR
Conny Croneryd
Sväm Orrlyckan 2, 599 91 Ödeshög
Tel 0144-55 94 84, 0701-105371
kassor [at] svvk.se

 • Ansvarig för hemsidan
 • Kontakt för Borzoi-ringen

VICE ORDFÖRANDE
Malin Åberg
Paradisvägen 60C, 296 32 Åhus
malin.aberg [at] svvk.se

 • Ansvarig för Vinthunden
 • Kontakt för södra avdelningen
 • Kontakt för Svenska Greyhoundklubben

LEDAMOT
Maria Weinehall
Kulla Hållmyra 2, 749 62 Öresundsbro
Tel 070-366 68 99
maria.weinehall [at]svvk.se

 • Kontakt för Svenska farao och cirnecco dell’etna klubben

LEDAMOT
Camilla Johansson
Ava 4, 914 92 Lögdeå
Tel 0730-536395
camilla.johansson[at]svvk.se

 • Kontakt för PKLC
 • Kontakt för GRAINS

LEDAMOT
Lisen Ekström
Säckestad Karlsro 65, 54992 Moholm
Tel 072-008 65 18
lisen.ekstrom [at] svvk.se

 • Kontakt för Svensk Irländsk Varghundklubb

LEDAMOT
Sofia Lindh
Nybohovsgränd 19, 117 63 Stockholm
Tel 08-755 03 65
sofia.lindh [at] svvk.se

 • Kontakt för Svenska Afghanhundklubben

SUPPLEANT
Lena Larsson
Önum Ås 5, 534 91 Vara
Tel 0736-58 63 68

 • Kontakt för västra avdelningen

SUPPLEANT
Elisabet Janzon
Törnrosavägen 10-12, 131 47 Nacka

 • Kontakt för Svenska Whippetklubben

SUPPLEANT
Anna Jönsson
utstall.ansvariga [at] svvk.se

 • Kontakt för norra avdelningen
 • Utställningsansvarig

SUPPLEANT
Eva Andersson

 • Kontakt för Svenska Salukiringen

Svenska Vinthundklubbens övriga funktionärer

REVISORER
Mats Carlsson 
Robert Dirksen
Per Nordahl, suppleant 
Elisabet Levenskog, suppleant

VALBEREDNING
Jonny Hedberg, sammankallande
Elisabet Levén
Malin Westlie

WEBMASTER
Jessica Bolander
webmaster [at] svvk.se

Utställningskalender 2015

I kalendern visas datum för grupp 10. Tänk på att grupp fem kan gå ett annat datum än grupp 10. Även rasklubbarna är välkomna att skicka in sina utställningar till kalendern. Maila till webmaster [at] svvk.se
 

DATUM PLATS DOMARE ARRANGÖR

JANUARI

3 Göteborg - SKK int
4 Göteborg - SKK int

FEBRUARI

21 Upplands Väsby

Sofie Lönn: faraohund, saluki

Bitte Ahrens, Italien: afghanhund, galgo español, greyhound, italiensk vinthund, skotsk hjorthund

Kirsti Louhi, Finland: azawakh, borzoi, chart polski, irländsk varghund, podengo portugues, sloughi

Rudi Brandt, Danmark: cirneco dell'etna, magyar agar, podenco canario, podenco ibicenco, whippet

SvVK off

MARS

14 Strängnäs - SKK int
21 Boden

Lyn Hewson, England: Afghanhund, Borzoi & Saluki

Unto Timonen, Finland: övriga raser inom SvVK

SvVK off
28 Vilsta - SW off
29 Malmö - SKK int

APRIL

4 Stockholm - SKK int,
SE V-15
26 Västerås - SKK nat

MAJ

2 Lidköping - SKK int
9 Munka Ljungby Lotta Brun, Spanien: Irländsk varghund, Italiensk vinthund, Azawakh, Faraohund, Podenco Ibicenco, Podenco Canario

Peter Mazura, Österrike: Whippet, Afghan, Magyar Agar

Marliese Muller, Österrike: Borzoi, Skotsk hjorthund, Galgo Espanol, Chart Polski, Greyhound, Podengo Portugues alla varianter

Peter Friedrich, Tyskland: Saluki, Cirneco dell´Etna, Sloughi
SvVK off
16 Piteå - SKK nat
17 Hässleholm - SKK int
30 Österbybruk - SKK int

JUNI

6 Vänersborg - SKK nat
7 Norrköping - SKK nat
13 Vännäs - SKK nat
14 Avesta - SKK int
14 Vännäs

Henrik Härling, Sverige: Borzoi, Galgo español, Greyhound, Irländsk varghund, Saluki, Skotsk hjorthund & Sloughi

Lotta Brun, Spanien: övriga raser inom SvVK

SvVK off
20 Tånga Hed Björn Fritz, Tyskland: whippet, saluki, podengo, podenco

Rasma Ergle, Lettland: övriga raser inom SvVK

Henrik Härling, Sverige: reservdomare
SvVK off
21 Tånga Hed Rasma Ergle, Lettland SW off
21 Tånga Hed Björn Fritz, Tyskland SvFCK off
28 Gällivare - SKK int
28 Borås - SKK nat

JULI

4 Piteå - SKK int
5 Råneå Colleen Khoury, Australien: Afghanhund, Irländsk varghund, Saluki & Skotsk hjorthund

Per Lundström: övriga raser inom SvVK
SvVK off
5 Alfta - SKK nat
10 Tvååker - SKK int
11 Tvååker - SKK nat
11 Gammelkroppa Liz Stephen, kennel Bedu, England SvSR off
18 Köping - SKK int
25 Ransäter - SKK int
25 Strömsholm Hanar: Roberto Forsoni, Kan Ya Ma Kan, Italien
Tikar: Elizabeth Guthrie, El Arabi, Australien
SvSR off
25 Strömsholm Elisabet Janzon, Sverige SvIVK off
25 Strömsholm Tanya Ahlman-Stockmari, Finland: Azawakh, Cirneco dell Etna, Chart Polski, Galgo Español, Magyar Agar, Podenco Canario Podenco Ibicenco, Podengo Portugues, Sloughi

Dagmar Kenis-Pordham, Storbritannien: Faraohund, Italiensk Vinthund

André v d Broek, Nederländerna: Greyhound, Skotsk Hjorthund
SvVK off
25 el 26 Strömsholm Chris Neale, USA Borzoiringen off
26 Strömsholm Dagmar Kenis Pordham, England
ONLINEANMÄLAN
SvGK off
26 Strömsholm Agneta Kappers, Sverige
PM - ONLINEANMÄLAN
GRAINS off
25 Strömsholm Barbara Arndt SvA off
25 el 26 Strömsholm Teija Urpelainen, Finland SRIV off
26 Strömsholm

Julie Meakin, Storbritannien: Whippet, hanar

Jessie McLeod, Storbritannien: Whippet, tikar & BIR

Elisabeth Guthrie, Australien: Saluki – hanar

Roberto Forzoni, Italien: Saluki – tikar + BIR

Russel L McFadden, USA: Afghanhund

Barbara D´Arndt, Kanada: Borzoi, Irländsk Varghund

SvVK off

AUGUSTI

1 Svenstavik

Björg Foss, Norge: Cirneco dell’Etna, Faraohund, Podenco canario, Podenco ibicenco, Podengo portugués & Whippet

Petter Fodstad, Norge: Afghanhund, Azawakh, Borzoi, Chart polski, Galgo español, Greyhound, Irländsk varghund, Italiensk vinthund, Magyar agar, Saluki, Skotsk hjorthund & Sloughi

SvVK off
2 Östersund - SKK int
8 Askersund - SKK nat
9 Ronneby - SKK int
15 Eskilstuna - SKK nat
15 Bjurholm

Markku Mähönen, Finland: Cirneco dell’ Etna, Faraohund, Greyhound, Irländsk varghund, Podenco canario, Podenco ibicenco, Podengo portugués, Skotsk hjorthund & Whippet

Louis Dehaes, Belgien: Afghanhund, Azawakh, Borzoi, Chart polski, Galgo español, Italiensk vinthund, Magyar agar, Saluki & Sloughi

SvVK off
16 Norrköping - SKK int
22 Solvalla - SKK nat
23 Ljungskile - SKK nat
23 Överkalix - SKK nat
29 Visby - SKK nat
30 Visby - SKK int
31 Visby

Gunnar Nymann, Danmark: Greyhound, irländsk varghund, sloughi, whippet

Ian Rasmussen, Australien: övriga raser inom SvVK

SvVK off

SEPTEMBER

5 Öland - SKK nat
6 Öland Lisa Hudson, kennel Glenoak, England SvSR off
13 Lund Joachim Kiack, Tyskland: whippet

Graham Hill, England: greyhound, skotsk hjorthund, borzoi, afghanhund

Vakant: övriga raser inom SvVK
SvVK off
13 Högbo Bruk - SKK int
12 Eslöv - SKK nat
26 Boden

Per Iversen, Norge: Afghanhund, Cirneco dell’Etna, Faraohund, Italiensk vinthund, Podenco canario, Podenco ibicenco, Podengo portugués & Whippet

Matha Heine, Tyskland: Azawakh, Borzoi, Chart polski, Galgo español, Greyhound, Irländsk varghund, Magyar agar, Saluki, Skotsk hjorthund & Sloughi

SvVK off

OKTOBER

10 Sundsvall - SKK int
11 Sundsvall

Antoan Hlebarov, Bulgarien: Afghanhund, Irländsk varghund, Italiensk vinthund & Whippet

Regina Tromp-Pruijn, Nederländerna: Azawakh, Borzoi, Chart polski, Cirneco dell’Etna, Faraohund, Galgo español, Greyhound, Magyar agar, Podenco canario, Podenco ibicenco, Podengo portugués, Saluki, Skotsk hjorthund & Sloughi

SvVK off
18 Vallentuna Carina Ekwall, Sverige: Afghanhund, saluki

Ingela Kyrklund, Sverige: whippet

Henrik Härling, Sverige: borzoi, irländsk varghund, italiensk vinthund, skotsk hjorthund

Tina Permo, Sverige: övriga raser inom SvVK
SvVK off
24 Vingåker Åke Cronander, Sverige SW off
30 Växjö - SKK int

NOVEMBER

DECEMBER

12 Stockholm - SKK int
NORD V-15

 

Utställningskalender 2016

I kalendern visas datum för grupp 10. Tänk på att grupp 5 kan gå ett annat datum än grupp 10.
Även rasklubbarna är välkomna att skicka in sina utställningar till kalendern. Maila till webmaster [at] svvk.se
Här finner du inofficiella rasspecialer
 

DATUMPLATSDOMAREARRANGÖR

JANUARI

9/1 Göteborg se skk.se SKK int
10/1 Göteborg se skk.se SKK int

MARS

12/3 Strängnäs se skk.se SKK int
19/3 Luleå

Henrik Skog, Sverige
cirneco dell' etna, galgo espanol, irländsk varghund, italiensk vinthund, whippet

Eli-Marie Klepp, Norge
Övriga raser inom SvVK

SvVK off
19/3 Malmö se skk.se SKK int
20/3 Upplands Väsby Gino Decruy, Belgien
saluki, irländsk varghund, skotsk hjorthund

Ray Lindholm, Sverige
afghanhund, borzoi, italiensk vinthund


Henrik Härling, Sverige
whippet

Tina Permo, Sverige
övriga raser inom SvVK
SvVK off
26/3 Eskilstuna Barbara Ruth Smith, Sverige SW off

APRIL

9/4 Sundsvall

Maja Sylgren, Finland
borzoi, cirneco dell’ etna, farao- hund, irländsk varghund, podenco canario, podenco ibicenco, podengo portugues, saluki

Åge Gjetnes, Norge
övriga raser inom SvVK

SvVK off
10/4 Sundsvall se skk.se SKK nat
23/4 Västerås se skk.se SKK nat

MAJ

7/5 Lidköping se skk.se SKK int
14/5 Landskrona

Stephen Fisher, USA
afghanhund, greyhound

Juan Miranda, Mexico
borzoi, galgo espanol, azawakh, sloughi, chart polski, magyar agar

Kalen Dumke, USA irländsk varghund, hjorthund

Edgar Bajona, Kanada
italiensk vinthund, faraohund, cirnecho dell' etna, podenco ibicenco, podenco canario, podengo portugues

Katrina Hamilton, USA
saluki

Harold Tatro, USA
whippet

SvVK off
PM >>

15/5 Landskrona Harald Tarto, USA SvSR off
21/5 Hässleholm se skk.se SKK int
28/5 Österbybruk se skk.se SKK int
29/5 Piteå se skk.se SKK nat

JUNI

5/6 Norrköping se skk.se SKK nat
11/6 Vänersborg se skk.se SKK int
18/6 Vännäs se skk.se SKK nat
19/6 Avesta se skk.se SKK int
19/6 Vännäs Beatrix Maerki Casanova, Schweiz
borzoi, cirneco dell’ etna, faraohund, podenco canario, podenco ibicenco, podengo portugues, whippet

Roberto Posa, Schweiz
övriga raser inom SvVK
SvVK off
PM >>
25/6 Tånga Hed

Katrin Raie, Estland
galgo espanol, whippet

Anette Bystrup, Danmark
azawakh, borzoi, faraohund, övriga grupp 5

Moa Persson, Sverige
afghanhund, chart polski, greyhound, irländsk varghund, italiensk vinthund, magyar agar, saluki, skotsk hjorthund, sloughi

SvVK off
PM >>
26/6 Tånga Hed Liz-Beth C Liljekvist, Sverige GRAINS off
26/6 Tånga Hed Debbie & Roger Tebutt, England SvIVK off
26/6 Tånga Hed Annette Bystrup, Danmark SW off
26/6 Tånga Hed Anette Edlander, Sverige Sv Podengokl

JULI

3/7 Gällivare se skk.se SKK int
3/7 Borås se skk.se SKK nat
8/7 Tvååker se skk.se SKK int
9/7 Tvååker se skk.se SKK nat
9/7 Alfta se skk.se SKK int
10/7 Alfta Sibylle Benoit, Belgien SvSR off
15/7 Byske se klubbens hemsida SW off
16/7 Råneå

Carina Ekwall, Sverige
afghanhund, skotsk hjorthund, whippet

Jean-Louis Grünheid,Frankrike
övriga raser inom SvVK

Mats Lyngmark
Samtliga valpar

SvVK off
PM >>
17/7 Piteå se skk.se SKK int
23/7 Köping se skk.se SKK int
30/7 Strömsholm se klubbens hemsida SvSR off
30/7 Strömsholm

Brett Hamilton, Australien
Borzoi, Skotsk Hjorthund

Gilberto Grandi, Italien
Italiensk Vinthund

Jarmo Vuorinen, Finland
Azawakh, Chart Polski, Irländsk Varghund, Magyar Agar, Podenco Canario, Podenco Ibicenco, Podengo Portugues, Sloughi

SvVK off
PM >>
30 Strömsholm Andre van den Broek, NL SvFCK
PM >>
30 el 31/7 Strömsholm se klubbens hemsida SvA off
30 el 31/7 Strömsholm se klubbens hemsida SvGK off
31/7 Strömsholm

Bart Scheerens, Belgien
Whippet, hanar

Jarmo Vuorinen, Finland
Whippet, tikar + BIR

Mary B White, Kanada
Saluki, hanar

Jenny Macro, Storbritannien
Saluki, tikar + BIR

Brett Hamilton, Australien
Afghanhund

Gilberto Grandi, Italien
Greyhound, BIS

Olaf Knauber, Tyskland
Cirneco dell Etna, Faraohund, Galgo Español

SvVK off
PM >>
31/7 Ransäter se skk.se SKK int

AUGUSTI

6/8 Visby

se skk.se

SKK nat
6/8 Svenstavik

Brit Schöne Brodwall, Norge
skotsk hjorthund, whippet

Jens Myrman, Sverige
Borzoi, greyhound

Säde Hohteri, Finland
övriga raser inom SvVK

SvVK off
PM >>
7/8 Visby se skk.se SKK int
7/8 Svenstavik se skk.se SKK int
13/8 Askersund se skk.se SKK int
14/8 Ronneby se skk.se SKK nat
14/8 Överkalix se skk.se SKK nat
20/8 Eskilstuna se skk.se SKK nat
20/8 Bjurholm

Katrin Raie, Estland
azawakh, cirneco dell’  etna, faraohund, irländsk varghund, italiensk vinthund, podenco canario, podenco ibicenco, podengo portugués, saluki

Andreja Novak, Slovenien
övriga raser inom SvVK

Per Lundström, Sverige
reservdomare

SvVK off
PM >>
21/8 Norrköping se skk.se SKK int
27/8 Ljungskile se skk.se SKK nat

SEPTEMBER

3/9 Sandviken se skk.se SKK int
4/9 Öland se skk.se SKK nat
10/9 Sofiero se skk.se SKK int
11/9 Gimo se skk.se SKK nat
11/9 Lund

Trevor Hiscock, Sydafrika
Borzoi, Whippet, Galgo Espanol, Sloughi, Chart Polski, Magyar Agar, Cirneco dell´Etna, Deerhound

Robert Forsoni, Italien
Afghan, Irländsk varghund, Greyhound, Italiensk vinthund, azawakh

Joy McFarlane, Sydafrika
Saluki, Farao, Podengo Portugues, Podenco Ibicenco, Podenco Canario

Marie Gadolin, Sverige
reservdomare

SvVK off
PM >>

OKTOBER

9/10 Enköping

Tony Rainey, Irland
greyhound, italiensk vinthund, skotsk hjorthund

Paul Stanton
irländsk varghund, afghanhund, grupp 5-raser inom SvVK

Carina Ekwall
whippet

Peter Mazura, Österrike
övriga raser inom SvVK

SvVK off >>
16/10 Sundsvall se skk.se SKK int
22/10 Boden

Ray Lindholm, Sverige
borzoi, skotsk hjorthund, whippet

Elisabet Janzon, Sverige
övriga raser inom SvVK

SvVK off
PM >>

NOVEMBER

6/11 Växjö se skk.se SKK int

DECEMBER

2/12 Stockholm se skk.se SKK int
4/12 Stockholm se skk.se SKK int
SE V-16
       

Inofficiella rasspecialer

15/5 Landskrona Berit Peterson, Sverige SvGK
15/5 Landskrona Lars-Erik Jansson, Sverige BR
21/5 Nyland Linnea Johansson, Sverige SvSR
4/6 Karlskoga Siv Ögren, Sverige SW
26/6 Tånga Hed Katrin Rie, Estland SvFCK
PM >>
26/6 Tånga Hed Katrin Rie, Estland SRIV
PM >>
29-30/7 Strömsholm Elisabet Janzon, Sverige SW
31/7 Strömsholm Helena Arh, Slovenien BR
PM >>

Utställningskalender 2017

I kalendern visas datum för grupp 10. Tänk på att grupp 5 kan gå ett annat datum än grupp 10.
Även rasklubbarna är välkomna att skicka in sina utställningar till kalendern. Maila till webmaster [at] svvk.se
Här finner du inofficiella rasspecialer
 

DATUMPLATSDOMAREARRANGÖR

JANUARI

5/1 Göteborg se skk.se SKK int
6/1 Göteborg se skk.se SKK int

FEBRUARI

 
26/2 Upplands Väsby Audrie Benoit, Belgien: Magyar Agar, Skotsk Hjorthund, Whippet
Agneta Doverholt: Saluki
Jean-Louis Grünheid, Frankrike: Azawakh, Galgo Español, Irländsk Varghund, Italiensk Vinthund, Sloughi, grupp 5
Iveta Vojtekova, Slovakien: Afghanhund, Borzoi, Chart Polski, Greyhound
SvVK off >>

MARS

11/3 Strängnäs se skk.se SKK int
18/3 Boden Marion Finney, Irland: Greyhound, Irländsk varghund, Italiensk vinthund, Skotsk hjorthund & Whippet
Tim Finney, Irland: Afghanhund, Azawakh, Borzoi, Chart polski, Cirneco dell’Etna, Faraohund, Galgo español, Magyar agar, Podenco canario, Podenco ibicenco, Podengo portugués, Saluki & Sloughi
SvVK off >>
19/3 Boden - SvSR off
19/3 Malmö se skk.se SKK int
25/3 Eskilstuna - SW off

APRIL

23/4 Västerås se skk.se SKK nat

MAJ

6/5 Lidköping se skk.se SKK int
20/5 Piteå se skk.se SKK nat
20/5 Hässleholm Javier Sanchez Blanco, Spanien: Whippet
Bertrand Piau, Frankrike: Saluki, afghanhund
Darko Petreski, Kroatien: Irländsk varghund, Italiensk vinthund, Borzoi, Azawakh och Greyhound
Maria Teresa Fassio Durando, Italien: Hjorthund, Galgo Espanol, Farao, Sloughi, Chart Polski, Magyar Agar, Cirneco dell´Etna, Podengo Portugues, Podenco Ibicenco och Podenco Canario
SvVK off >>
21/5 Hässleholm se skk.se SKK int
28/5 Österbybruk se skk.se SKK int

JUNI

3/6 Norrköping se skk.se SKK int
4/6 Norrköping se skk.se SKK int
5/6 Norrköping se skk.se SKK int
11/6 Avesta se skk.se SKK nat
10/6 Vänersborg se skk.se SKK nat
17/6 Vännäs Zafra Sirik, Israel: Afghanhund, Azawakh, Borzoi, Chart polski, Galgo español, Greyhound, Irländsk varghund, Magyar agar, Saluki, Skotsk hjorthund & Sloughi
Gabriela Veiga, Portugal: Cirneco dell’Etna, Faraohund, Italiensk vinthund, Podenco canario, Podenco ibicenco, Podengo portugués & Whippet
SvVK off >>
17-18/6 Tånga Hed - SvVK off >>
18/6 Tånga Hed Björg Foss, Norge SvFCK off >>
18/6 Tånga Hed - SW off
18/6 Vännäs se skk.se SKK int
30/6 Gällivare se skk.se SKK int

JULI

2/7 Borås se skk.se SKK nat
7/7 Tvååker se skk.se SKK int
8/7 Tvååker se skk.se SKK nat
9/7 Alfta se skk.se SKK nat
15/7 Piteå se skk.se SKK int
16/7 Råneå Ludovika Salmon, Italien: Afghanhund, Azawakh, Borzoi, Chart polski, Galgo español, Greyhound, Irländsk varghund, Italiensk vinthund, Magyar agar, Saluki, Skotsk hjorthund & Sloughi
Cristophe Coppel, Frankrike: Cirneco dell Etna, Faraohund, Podenco canario, Podenco ibicenco, Podengo portugués, & Whippet
SvVK off >>
22/7 Köping se skk.se SKK int
29/7 Ransäter se skk.se SKK int
29-30/7 Strömsholm - SvA off
29-30/7 Strömsholm - SvVK off >>
29-30/7 Strömsholm - SvIVK off
29-30/7 Strömsholm - SvGK off
29-30/7 Strömsholm - SvSR off
29-30/7 Strömsholm - BR off

AUGUSTI

5/8 Visby

se skk.se

SKK nat
5/8 Svenstavik Säde Hohteri, Finland: Afghanhund, Azawakh, Borzoi, Cirneco dell’Etna, Chart polski, Faraohund, Galgo español, Greyhound, Italiensk vinthund, Magyar agar, Podenco canario, Podenco ibicenco, Podengo portugués, Saluki, Skotsk hjorthund & Sloughi
Anette Edlander: Irländsk varghund & Whippet
SvVK off >>
6/8 Svenstavik se skk.se SKK int
6/8 Visby se skk.se SKK int
12/8 Överkalix se skk.se SKK nat
12/8 Askersund se skk.se SKK int
13/8 Askersund - GRAINS off
13/8 Ronneby se skk.se SKK int
14/8 Överkalix se skk.se SKK nat
19/8 Eskilstuna se skk.se SKK nat
19/8 Bjurholm Djordje Tesic, Ungern: Azawakh, Borzoi, Cirneco dell’ Etna, Chart polski, Faraohund, Galgo español, Greyhound, Irländsk varghund, Magyar agar, Podenco canario, Podenco ibicenco, Podengo portugués Skotsk hjorthund & Sloughi
Andrej Kerpan, Slovenien: Italiensk vinthund & Whippet
Meike Dehaney, Tyskland: Afghanhund & Saluki
SvVK off >>
20/8 Norrköping se skk.se SKK nat
26/8 Märsta - SPPK off
27/8 Upplands Bro se skk.se SKK nat
27/8 Ljungskile se skk.se SKK nat

SEPTEMBER

2/9 Borgholm - SvSR off
2/9 Sandviken se skk.se SKK int
3/9 Öland se skk.se SKK nat
9/9 Lund - SvVK off >>
10/9 Sofiero se skk.se SKK int
10/9 Gimo se skk.se SKK nat

OKTOBER

7/10 Timrå Rudi Brandt, Danmark: Afghan, Azawakh, Borzoi, Skotsk hjorthund, Sloughi, Cirneco dell etna, Faraohund, Podenco Canario, Podenco Portugues, Podenco Ibicenco
Jo Kramer, Australien: Whippet
Björg Foss, Norge: Chart polski, Galgo espanol, Greyhound, Irländsk varghund, Italiensk vinthund, Magyar agar, saluki
SvVK off >>
8/10 Sundsvall se skk.se SKK int
14/10 Boden Tomas Münch, Tyskland: Afghanhund & Whippet
Marion Marpe, Tyskland: Azawakh, Borzoi, Chart polski, Cirneco dell’Etna, Faraohund, Galgo español, Greyhound, Irländsk varghund, Italiensk vinthund, Magyar agar, Podenco canario, Podenco ibicenco, Podengo portugués, Saluki, Skotsk hjorthund & Sloughi
SvVK off >>
22/10 Vallentuna - SvVK off >>
28/10 Vingåker - SW off

NOVEMBER

3/11 Växjö se skk.se SKK int

DECEMBER

16/12 Stockholm se skk.se SKK int
SE V-17
       

Inofficiella rasspecialer

30/7 Strömsholm Madelene Lönn, Sverige SvFCK inoff >>

Utställningskalender 2018

I kalendern visas datum för grupp 10. Tänk på att grupp 5 kan gå ett annat datum än grupp 10.
Även rasklubbarna är välkomna att skicka in sina utställningar till kalendern. Maila till webmaster [at] svvk.se

Med reservation för eventuella fel & ändringar.

DATUMPLATSDOMAREARRANGÖR

JANUARI

6/1 Göteborg se skk.se SKK nord
7/1 Göteborg se skk.se SKK int

FEBRUARI

 
       

MARS

24/3 Boden Rasma Ergle, Lettland: Afghanhund, Azawakh, Borzoi, Irländsk varghund, Saluki, Skotsk hjorthund & Sloughi
Knut Blütecher, Norge: Chart polski, Cirneco dell’Etna, Faraohund, Galgo español, Greyhound, Italiensk vinthund, Magyar agar, Podenco canario, Podenco ibicenco, Podengo portugués & Whippet
SvVK off
24/3 Eskilstuna - SW off
25/3 Upplands Väsby Arnaldo Cotugno, Italien: Borzoi, saluki, irländsk varghund
Iren Naarits, Estland: Greyhound, skotsk hjorthund, afghanhund, galgo espanil
Chris Paschopoulos, Cypern; övriga raser inom SvVK
Åke Cronander, Sverige: reservdomare
SvVK off
31/3 Malmö se skk.se SKK int

APRIL

7/4 Sundsvall Ian Finney, Irland: Irländsk varghund & Saluki
Tanya Ahlman-Stockmari, Finland: Cirneco dell’ Etna, Faraohund, Italiensk vinthund, Podenco canario, Podenco ibicenco, Podengo portugués & Whippet
Christophe Coppel, Frankrike: Afghanhund, Azawakh, Borzoi, Chart polski, Galgo español, Greyhound, Magyar agar, Skotsk hjorthund & Sloughi
SvVK off
8/4 Sundsvall se skk.se SKK nat
29/4 Västerås se skk.se SKK nat

MAJ

12/5 Lidköping se skk.se SKK nord
19/5 Hässleholm Heinz Anschober, Österrike: Whippet och Italiensk vinthund
Sofie Krigholm, Sverige: Saluki, Greyhound
Ludovica Salomon, Italien: Irländsk varghund, Hjorthund, Galgo Espanol, Azawakh, Sloughi, Chart Polski och Magyar Agar
Wim Wiersma, Holland: Borzoi, Afghan, Cirneco dell´Etna, Faraohund, Podengo Portugues, Podenco Ibicenco och Podenco Canario
SvVK off
PM >>
20/5 Hässleholm se skk.se SKK nord
26/5 Piteå se skk.se SKK nat
27/5 Österbybruk se skk.se SKK nord

JUNI

3/6 Norrköping se skk.se SKK nat
3/6 Norrköping - SPPK off
9/6 Vänersborg se skk.se SKK nord
10/6 Leksand se skk.se SKK nat
16/6 Tånga Hed Cirneco dEll Etna, podengo portugues, podenco canario, podenco ibicenco, azawakh, borzoi, sloughi och greyhound: Vlastislav Vojtek
Whippet: Iveta Vojtekova
Chart polski, faraohund, saluki, magyar agar och skotsk hjorthund: Wilfriede Schwerm-Hahne
Afghanhund, galgo español, irländsk varghund och italiensk vinthund: Birgit Piesik
SvVK off
PM >>
16/6 Vännäs se skk.se SKK nat
17/6 Tånga Hed - SvSR off
17/6 Tånga Hed - GRAINS off
17/6 Vännäs Anette Bystrup, Danmark: Afghanhund, Borzoi, Cirneco dell’Etna, Faraohund, Italiensk vinthund, Podenco canario, Podenco ibicenco, Podengo portugués, Saluki & Sloughi
Kristin Kerem, Estland: Azawakh, Chart polski, Galgo español, Greyhound, Irländsk varghund, Magyar agar, Skotsk hjorthund & Whippet
SvVK off
30/6 Gällivare se skk.se SKK nord
30/6 Alfta se skk.se SKK nat

JULI

1/7 Borås se skk.se SKK nat
1/7 Alfta - SvSR off
6/7 Tvååker se skk.se SKK nord
7/7 Tvååker se skk.se SKK nat
14/7 Piteå se skk.se SKK int
15/7 Råneå Björn Fritz, Tyskland: Azawakh, Borzoi, Chart polski, Cirneco dell Etna, Faraohund, Galgo español, Irländsk varghund, Magyar agar, Podenco canario, Podenco ibicenco, Podengo portugués, Saluki, Skotsk hjorthund & Sloughi
Paolo Coelho, Portugal: Afghanhund, Greyhound, Italiensk vinthund & Whippet
SvVK off
21/7 Västerås se skk.se SKK nord
22/7 Eda - SIVK off
27/7 Vilsta Shuichi Suda, Japan
Deric Aube, USA
SvSR off
28/7 Vilsta Shuichi Suda, Japan
Deric Aube, USA
SvSR off
28/7 Strömsholm Bitte Ahrens Promavera, Italien SvFCK off
PM >>
28/7 Strömsholm - SvA off
28/7 Strömsholm - BR off
28/7 Strömsholm - SvVK off
29/7 Strömsholm - SvVK off
29/7 Ransäter se skk.se SKK nord

AUGUSTI

4/8 Svenstavik Outi Piisi-Putta, Finland: Afghanhund, Azawakh, Borzoi, Cirneco dell’Etna, Chart polski, Faraohund, Galgo español, Greyhound, Irländsk varghund, Italiensk vinthund, Magyar agar, Podenco canario, Podenco ibicenco, Podengo portugués, Saluki, & Sloughi
Ingela Kyrklund, Sverige: Skotsk hjorthund & Whippet
SvVK off
4/8 Märsta se skk.se SKK int
5/8 Svenstavik se skk.se SKK nord
11/8 Askersund se skk.se SKK nat
11/8 Bjurholm Agneta Doverholt, Sverige: Galgo español & Whippet
Andreja Novak, Slovenien: Borzoi & Saluki
Eli-Marie Klepp, Norge: Afghanhund, Azawakh, Chart polski, Cirneco dell’ Etna, Faraohund, Greyhound, Irländsk varghund, Italiensk vinthund, Magyar agar, Podenco canario, Podenco ibicenco, Podengo portugués, Skotsk hjorthund & Sloughi
SvVK off
11/8 Ronneby Nicholas Bryce-Smith, England - Whippet
Marie Bryce-Smith, England - Saluki och Irländsk Varghund
Christina Epifani, Italien - Borzoi, Greyhound, Italiensk Vinthund och Skotsk Hjorthund
Manfred Langer, Tyskland - Afghan, Galgo Espanol, Azawakh, Sloughi, Chart Polski, Magyar Agar, Faraohund, Cirneco dell´Etna, Podengo Portugues, Podenco Ibicenco och Podenco Canario
SvVK off
PM >>
12/8 Ronneby se skk.se SKK nat
18/8 Eskilstuna se skk.se SKK nat
19/8 Överkalix se skk.se SKK nat
19/8 Norrköping se skk.se SKK nord
25/8 Visby se skk.se SKK nat
25/8 Ljungskile se skk.se SKK nat
26/8 Visby se skk.se SKK int

SEPTEMBER

1/9 Böda Sand se skk.se SKK nat
2/9 Sandviken se skk.se SKK nord
8/9 Tånga Hed Tina Permo: Azawakh, Borzoi, Chart Polski, Greyhound, Podenco Canario, Skotsk Hjorthund, Magyar Agar och Sloughi
Agneta Doverholt: Afghanhund, Galgo Español och Irländsk Varghund
Rudi Brandt: Saluki, Cirneco dell’Etna, Faraohund, Italiensk Vinthund, Podengo Portugues och Podenco Ibicenco
Birgit Wamberg: whippet
Reservdomare: Henrik Johansson
SvVK off
9/9 Gimo se skk.se SKK nat
22/9 Boden Göran Bodegård, Sverige: Afghanhund, Azawakh, Borzoi, Chart polski, Cirneco dell’Etna, Faraohund, Italiensk vinthund, Podenco canario, Podenco ibicenco, Podengo portugués, Saluki, Skotsk hjorthund & Sloughi
Kirsten Landsverk, Norge: Galgo español, Greyhound, Irländsk varghund, Magyar agar & Whippet
SvVK off
23/9 Eslöv se skk.se SKK nat

OKTOBER

7/10 Sundsvall se skk.se SKK int
14/10 Enköping - SvVK off

NOVEMBER

4/11 Växjö se skk.se SKK int

DECEMBER

10/12 Stockholm se skk.se SKK nord
SE V-18
       
INOFFICIELLA RASSPECIALER
17/6 Tånga Hed Helene Siegmund, kennel Chassellis, Sverige SvFCK inoff
PM >>

Utställningskalender 2019

I kalendern visas datum för grupp 10. Tänk på att grupp 5 kan gå ett annat datum än grupp 10.
Även rasklubbarna är välkomna att skicka in sina utställningar till kalendern. Maila till webmaster [at] svvk.se

Med reservation för eventuella fel & ändringar.

DATUMPLATSDOMAREARRANGÖRLÄNK

JANUARI

3/1 Göteborg se skk.se SKK nord  
4/1 Göteborg se skk.se SKK int  

FEBRUARI

   
         

MARS

10/3 Upplands Väsby - SvVK off
23/3 Vilsta - SW off  
30/3 Luleå Karin Hedberg, Sverige: Afghanhund, Azawakh, Chart polski, Cirneco dell’Etna, Faraohund, Galgo español, Italiensk vinthund, Magyar agar, Podenco canario, Podenco ibicenco, Podengo portugués, Saluki & Sloughi 
Graham Hill, England: Borzoi, Greyhound, Irländsk varghund, Skotsk hjorthund & Whippet
SvVK off
31/3 Malmö se skk.se SKK int  

APRIL

19/4 Timrå Magnus Hagstedt: Galgo español & Whippet (tikar) 
Henrik Härling: Italiensk vinthund + Whippet (hanar + grupper + BIR) 
Nicklas Eriksson: Afghanhund, Faraohund & Saluki 
Per Lundström: Azawakh, Borzoi, Chart polski, Cirneco dell’ Etna, Greyhound, Irländsk varghund, Magyar agar, Podenco canario, Podenco ibicenco, Podengo portugués, Skotsk hjorthund & Sloughi
SvVK off
20/4 Sundsvall se skk.se SKK int
SE V-19
 
27/4 Västerås se skk.se SKK nat  

MAJ

12/5 Lidköping se skk.se SKK nord  
18/5 Hässleholm Roberto Posa, Schweiz - Whippet och Skotsk Hjorthund
Darko Petreski, Kroatien - Saluki och Afghanhund
Michael Western, Storbritannien - Irländsk varghund, Borzoi och Greyhound
Marie-Josée Melchior, Luxemburg - Galgo Espanol, Italiensk Vinthund, Faraohund, Magyar Agar, Chart Polski, Sloughi, Azawakh, Cirneco dell´Etna, Podengo Portugues, Podenco Ibicenco och Podenco Canario
SvVK off PM >>
19/5 Hässleholm se skk.se SKK nord  
25/5 Piteå se skk.se SKK nat  
26/5 Gimo se skk.se SKK nord  

JUNI

2/6 Norrköping se skk.se SKK nat  
8/6 Vänersborg se skk.se SKK nord  
9/6 Märsta se skk.se SKK nat  
15/6 Tånga Hed Galgo Español, irländsk varghund, italiensk vinthund och afghanhund Birgit Piesik.
Skotsk hjorthund, greyhound, cirneco dell'etna, borzoi och faraohund Eli-Marie Klepp.
Sloughi, Azawakh, Chart Polski, magyar agar, podenco ibicenco (båda hårlag), podenco canario, podengo portugues (alla varianter) och saluki Olaf Knauber.
Whippet Rita Bennemann.
Reservdomare Anette Edlander.
SvVK off PM >>
15/6 Vännäs se skk.se SKK nat  
16/6 Tånga Hed Olaf Knauber, Tyskland SvFCK off PM >>
16/6 Tånga Hed - GRAINS off  
16/6 Leksand se skk.se SKK nat  
16/6 Vännäs Willem Buitenkamp, Holland: Afghanhund, Azawakh, Borzoi, Chart polski, Cirneco dell’Etna, Faraohund, Galgo español, Magyar agar, Podenco canario, Podenco ibicenco, Podengo portugués, Saluki & Sloughi 
Arnaldo Cotugno, Italien: Greyhound, Irländsk varghund, Italiensk vinthund, Skotsk hjorthund & Whippet
SvVK off PM >>
28/6 Gällivare se skk.se SKK nord  
30/6 Borås se skk.se SKK nat  

JULI

6/7 Alfta se skk.se SKK nat  
12/7 Tvååker se skk.se SKK nord  
13/7 Tvååker se skk.se SKK nat  
13/7 Piteå se skk.se SKK int  
14/7 Råneå Nina Neswadba, Österrike: Afghanhund, Azawakh, Borzoi, Chart polski, Galgo español, Irländsk varghund, Magyar agar, Saluki, Skotsk hjorthund & Sloughi
Bitte Ahrens, Italien: Cirneco dell Etna, Faraohund, Greyhound, Italiensk vinthund, Podenco canario, Podenco ibicenco, Podengo portugués & Whippet
SvVK off PM >>
20/7 Köping se skk.se SKK nord  
27/7 Ransäter se skk.se SKK nord  
27/7 Strömsholm - BR off  
27/7 Strömsholm - SvSR off  
27/7 Strömsholm - SvVK off PM >>
28/7 Strömsholm - SvA off  
28/8 Strömsholm - SvVK off PM >>

AUGUSTI

2/8 Svenstavik Simon Hansen, Norge SPPK PM >>
3/8 Kristinehamn - SvIVK off  
3/8 Svenstavik Elisabet Janzon: Afghanhund, Azawakh, Borzoi, Cirneco dell’Etna, Chart polski, Faraohund, Galgo español, Greyhound, Italiensk vinthund, Magyar agar, Podenco canario, Podenco ibicenco, Podengo portugués, Saluki, Skotsk hjorthund & Sloughi
Barbara Ruth Smith: Irländsk varghund & Whippet
SvVK off PM >>
4/8 Svenstavik se skk.se SKK nord  
10/8 Bjurholm Christian Magré, Frankrike: Azawakh, Borzoi, Chart polski, Cirneco dell’ Etna, Faraohund, Galgo español, Magyar agar, Podenco canario, Podenco ibicenco, Podengo portugués, Saluki & Sloughi
Louis Dehaes, Belgien: Whippet 
Tony Rainey, England: Afghanhund, Greyhound, Irländsk varghund, Italiensk vinthund & Skotsk hjorthund
SvVK off PM >>
10/8 Askersund se skk.se SKK nat  
11/8 Ronneby se skk.se SKK nat  
18/8 Överkalix se skk.se SKK nat  
17/8 Eskilstuna se skk.se SKK nat  
18/8 Norrköping se skk.se SKK nord  
25/8 Ljungskile se skk.se SKK nat  
25/8 Märsta se skk.se SKK nat  
31/8 Visby se skk.se SKK nat  
31/8 Munka-Ljungby Ingrid Krah Heiermann, Tyskland - Afghanhund, Borzoi, Chart Polski, Italiensk Vinthund och Magyar Agar
György Tesics, Ungern - Saluki, Sloughi och Cirneco dell´Etna
Jerry Klein, USA - Whippet och Greyhound
Olaf Knauber, Tyskland - Irländsk Varghund, Galgo Espanol, Skotsk Hjorthund, Faraohund , Azawakh, Podengo Portugues, Podenco Ibicenco och Podenco Canario
SvVK off PM >>

SEPTEMBER

1/9 Munka-Ljungby - SvA off  
1/9 Visby se skk.se SKK int  
7/9 Sandviken se skk.se SKK nord  
7/9 Böda Sand - SvSR off  
8/9 Böda Sand se skk.se SKK nat  
14/9 Gimo se skk.se SKK nat  
21/9 Eslöv se skk.se SKK nat  

OKTOBER

6/10 Enköping - SvVK off PM >>
13/10 Sundsvall se skk.se SKK nat  
19/10 Boden Maija Lehtonen, Finland: Azawakh, Chart polski, Cirneco dell’Etna, Faraohund, Galgo español, Greyhound, Italiensk vinthund, Magyar agar, Podenco canario, Podenco ibicenco, Podengo portugués, Saluki & Sloughi 
Ales Novak, Slovenien: Afghanhund, Borzoi, Irländsk varghund, Skotsk hjorthund & Whippet
SvVK off PM >>
26/10 Vingåker - SW off  

NOVEMBER

1/11 Växjö se skk.se SKK int  

DECEMBER

14/12 Stockholm se skk.se SKK nord
NORD V-19
 
         
INOFFICIELLA RASSPECIALER
16/6 Tånga Hed Helene Siegmund SPPK inoff PM >>
27/7 Strömsholm Maria Westman, Kennel Farao Anubis Sverige SvFCK inoff PM >>

Utställningskalender 2020

I kalendern visas datum för grupp 10. Tänk på att grupp 5 kan gå ett annat datum än grupp 10.
Även rasklubbarna är välkomna att skicka in sina utställningar till kalendern. Maila till webmaster [at] svvk.se

Med reservation för eventuella fel & ändringar.

DATUMPLATSDOMAREARRANGÖRPM

JANUARI

5/1 Göteborg se skk.se SKK nat  
6/1 Göteborg se skk.se SKK int  

MARS

21/3 Upplands Väsby - SvVK off INSTÄLLD
28/3 Eskilstuna Susanne Oschinski, Tyskland (Wipcat) SW off INSTÄLLD
28/3 Malmö se skk.se SKK int INSTÄLLD
28/3 Boden - SvVK off INSTÄLLD

APRIL

25/4 Västerås se skk.se SKK nat INSTÄLLD

MAJ

2/5 Lidköping se skk.se SKK nord INSTÄLLD
23/5 Hässleholm se skk.se SKK nord INSTÄLLD
24/5 Hässleholm - SvVK off INSTÄLLD
30/5 Piteå se skk.se SKK nat INSTÄLLD
31/5 Gimo se skk.se SKK int INSTÄLLD

JUNI

6/6 Leksand se skk.se SKK nord INSTÄLLD
7/6 Norrköping se skk.se SKK nat INSTÄLLD
13/6 Vänersborg se skk.se SKK nord INSTÄLLD
13/6 Vännäs se skk.se SKK nat INSTÄLLD
14/6 Vännäs - SvVK off INSTÄLLD
20/6 Tånga Hed - SvVK off INSTÄLLD
21/6 Tånga Hed Tomasz Kuszyk, Polen SvFCK off INSTÄLLD
27/6 Överkalix se skk.se SKK int INSTÄLLD
27/6 Alfta Saija Jutalainen, Finland SvSR off INSTÄLLD
28/6 Alfta se skk.se SKK nord INSTÄLLD
28/6 Borås se skk.se SKK nat INSTÄLLD
28/6 Överkalix se skk.se SKK nat INSTÄLLD

JULI

4/7 Tidaholm - SvIVK off INSTÄLLD
10/7 Tvååker se skk.se SKK int INSTÄLLD
11/7 Tvååker se skk.se SKK nat INSTÄLLD
17/7 Hässleholm - SvVK off INSTÄLLD
18/7 Köping se skk.se SKK nord INSTÄLLD
19/7 Piteå se skk.se SKK int INSTÄLLD
19/7 Råneå - SvVK off INSTÄLLD
24/7 Strömsholm - SvVK off INSTÄLLD
25/7 Strömsholm - SvVK off INSTÄLLD
26/7 Strömsholm - SvSR off INSTÄLLD
26/7 Strömsholm Maija Lehtonen, Finland SvFCK off INSTÄLLD
26/7 Strömsholm - SvGK off INSTÄLLD
26/7 Strömsholm - SvA off INSTÄLLD
26/7 Strömsholm - BR off INSTÄLLD
26/7 Strömsholm - GRAINS off INSTÄLLD
26/7 Ransäter se skk.se SKK nord INSTÄLLD

AUGUSTI

1/8 Svenstavik - SvVK off INSTÄLLD
2/8 Svenstavik se skk.se SKK nord INSTÄLLD
7/8 Bjurholm - SvVK off INSTÄLLD
8/8 Ronneby se skk.se SKK nord INSTÄLLD
9/8 Ronneby - SPPK off INSTÄLLD
9/8 Askersund se skk.se SKK nat INSTÄLLD
15/8 Eskilstuna se skk.se SKK nord INSTÄLLD
16/8 Norrköping se skk.se SKK nord INSTÄLLD
22/8 Ljungskile se skk.se SKK nat INSTÄLLD
23/8 Märsta se skk.se SKK int INSTÄLLD
29/8 Visby se skk.se SKK nat INSTÄLLD
30/8 Visby se skk.se SKK nord INSTÄLLD

SEPTEMBER

5/9 Löttorp se skk.se SKK nat INSTÄLLD
5/9 Vännäs - SvVK off INSTÄLLD
6/9 Löttorp - SvSR off INSTÄLLD
6/9 Sandviken se skk.se SKK nord INSTÄLLD
12/9 Gimo se skk.se SKK nat INSTÄLLD
12/9 Lund - SvVK off INSTÄLLD
13/9 Eslöv se skk.se SKK nat INSTÄLLD
19/9 Tånga Hed - SvVK off  

OKTOBER

10/10 Timrå - SvVK off INSTÄLLD
11/10 Sundsvall se skk.se SKK nord INSTÄLLD
17/10 Upplands Väsby - SvVK off INSTÄLLD
24/10 Boden - SvVK off INSTÄLLD
24/10 Vingåker Randi Juliussen, Norge (Villwhip’s) SW off INSTÄLLD

NOVEMBER

1/11 Växjö se skk.se SKK int INSTÄLLD

DECEMBER

13/12 Stockholm se skk.se SKK nord
SE V-19
INSTÄLLD
         

Utställningskalender 2021

I kalendern visas datum för grupp 10. Tänk på att grupp 5 kan gå ett annat datum än grupp 10.
Även rasklubbarna är välkomna att skicka in sina utställningar till kalendern. Maila till webmaster [at] svvk.se

Med reservation för eventuella fel & ändringar.

DATUMPLATSDOMAREARRANGÖRRESULTAT

JANUARI

7/1 Göteborg - SKK nord INSTÄLLD
8/1 Göteborg - SKK int INSTÄLLD

MARS

7/3 Upplands Väsby - SvVK off INSTÄLLD
20/3 Luleå Vi har beslutat att ansöka om att flytta fram utställningen i Luleå. Mer information publiceras här så snart vi har fått besked från SKK. SvVK off INSTÄLLD
27/3 Eskilstuna - SW off -

APRIL

3/4 Malmö - SKK int INSTÄLLD
17/4 Sundsvall - SvVK off INSTÄLLD
18/4 Sundsvall - SKK nat INSTÄLLD
24/4 Västerås - SKK nat INSTÄLLD

MAJ

2/5 Lidköping - SKK nord INSTÄLLD
8/5 Boden - SvVK off INSTÄLLD
13-16/5 Backamo - SKK int/nord INSTÄLLD
22/5 Hässleholm Ingrid Krah Heiermann, Tyskland - Whippet och Azawakh
Thomas Münch, Tyskland - Saluki, Skotsk Hjorthund och Greyhound
Andreja Novak, Slovenien - Afghanhund, Borzoi och Galgo Espanol
Katrin Raie, Estland - Irländsk Varghund, Italiensk Vinthund, Faraohund, Magyar Agar, Chart Polski, Sloughi, Cirneco dell´Etna, Podengo Portugues, Podenco Ibicenco och Podenco Canario 
SvVK off INSTÄLLD
23/5 Hässleholm - SKK nord INSTÄLLD
23/5 Vilsta Karin Hedberg: Irländsk Varghund, Galgo Espanol, Azawakh, Sloughi, Podenco Ibicenco, Podenco Canario, Magyar Agar, Chart Polski, Skotsk Hjorthund, Podengo Portugues
Ingela Kyrklund: Whippet
Kjell Lindström: Borzoi, Afghanhund, Italiensk Vinthund
Torbjörn Skaar: Saluki, Greyhound, Faraohund, Cirneco dell' Etna och BIS
SvVK off INSTÄLLD
29/5 Gimo - SvSR off INSTÄLLD
29/5 Falsterbo - SKK Int INSTÄLLD
30/5 Piteå - SKK nord INSTÄLLD
30/5 Gimo - SKK nord INSTÄLLD

JUNI

6/6 Leksand - SKK int INSTÄLLD
6/6 Norrköping - SKK nat INSTÄLLD
12/6 Umeå - SvSR off INSTÄLLD
12/6 Vänersborg - SKK nord INSTÄLLD
19-20/6 Vännäs Louis Dehaes, Belgien: Afghanhund, Borzoi, Cirnecco dell’Etna, Galgo español, Irländsk varghund, Podenco canario, Podenco Ibicenco, Podengo portuguese, Saluki, Skotsk hjorthund & Sloughi
Jenna Leino, Finland: Azawakh, Chart polski, Faraohund, Greyhound, Italiensk vinthund, Magyar agar & Whippet
SvVK off INSTÄLLD
20/6 Vännäs - SKK nat INSTÄLLD
25/6 Arboga - BR off INSTÄLLD
26/6 Tånga Hed - SvVK off INSTÄLLD
27/6 Tånga Hed - SFCK off INSTÄLLD
27/6 Tånga Hed - GRAINS off INSTÄLLD

JULI

2/7 Gällivare - SKK int INSTÄLLD
3/7 Alfta - SKK nat INSTÄLLD
4/7 Borås - SKK nat INSTÄLLD
9/7 Tvååker - SKK nord INSTÄLLD
10/7 Tvååker - SKK nat INSTÄLLD
16/7 Piteå - SKK nord INSTÄLLD
17/7 Västerås - SKK nord -
17-18/7 Råneå Lördag 17/7
Elisabet Janzon: Greyhound & Whippet
Henrik Härling: Afghanhund, Azawakh, Chart polski, Galgo español, Italiensk vinthund, Magyar agar & Sloughi
Söndag 18/7
Elisabet Janzon: Irländsk varghund, Podenco canario, Podenco ibicenco & Saluki
Henrik Härling: Borzoi, Cirneco dell’Etna, Faraohund, Podengo portugués & Skotsk hjorthund
SvVK off PM >>
23/7 Märsta - SKK int INSTÄLLD
24/7 Märsta - SKK nord INSTÄLLD
25/7 Märsta - SKK int INSTÄLLD
30/7 Strömsholm - SvVK off INSTÄLLD
31/7 Strömsholm - SvVK off INSTÄLLD
31/7 Hallstahammar - SvIVK off -

AUGUSTI

1/8 Strömsholm - SPPK off INSTÄLLD
1/8 Strömsholm - SvIVK off INSTÄLLD
1/8 Strömsholm - SGK off INSTÄLLD
1/8 Strömsholm - SFCK off INSTÄLLD
1/8 Strömsholm - SvA off INSTÄLLD
1/8 Strömsholm - SvSR off INSTÄLLD
1/8 Ransäter - SKK int INSTÄLLD
7/8 Ronneby - SKK nat INSTÄLLD
7/8 Oviken Jens Myrman, Sverige: Cirneco dell’Etna, Faraohund, Greyhound & Whippet

Per Lundström, Sverige: Afghanhund, Azawakh, Borzoi, Chart polski, Galgo español, Irländsk varghund, Italiensk vinthund, Magyar agar, Podenco canario, Podenco ibicenco, Podengo portugués, Saluki, Skotsk hjorthund & Sloughi
SvVK off PM >>
8/8 Askersund - SKK nord INSTÄLLD
8/8 Svenstavik - SKK nord INSTÄLLD
13/8 Bjurholm Markku Mähönen, Finland: Azawakh, Galgo español, Saluki & Sloughi
Katrin Raie, Estland: Afghanhund, Borzoi, Chart polski, Cirneco dell’ Etna, Faraohund, Greyhound, Irländsk varghund, Italiensk vinthund, Magyar agar, Podenco canario, Podenco ibicenco, Podengo portugués & Skotsk hjorthund
Randi Juliusen, Norge: Whippet
SvVK off PM >>
14/8 Eskilstuna - SKK nat INSTÄLLD
15/8 Norrköping - SKK nord INSTÄLLD
21/8 Överkalix - SKK nat INSTÄLLD
22/8 Ljungskile - SKK nord -
23/8 Ljungskile - SKK int -
28/8 Visby Kitty Sjong, Danmark SKK nat -
29/8 Visby Henrik Johansson, Sverige SKK nord -

SEPTEMBER

4/9 Boden - SvVK off -
4/9 Löttorp - SKK int INSTÄLLD
4/9 Leksand - SKK int -
5/9 Löttorp - SKK nat INSTÄLLD
11/9 Gimo - SKK nat -
11/9 Lund Arnaldo Cotugno, Italien - Whippet, Italiensk Vinthund, Azawakh, Sloughi och Chart Polski
Jamie Rodal, Spanien - Saluki och Afghanhund
Blanka Horbatowska, Polen - Borzoi, Galgo Espanol, Greyhound och Magyar Agar
Marion Marpe, Tyskland - Irländsk Varghund, Skotsk Hjorthund, Faraohund, Cirneco dell´Etna, Podengo Portugues, Podenco Ibicenco och Podenco Canario 
SvVK off PM >>
12/9 Falsterbo - SKK nat -
12/9 Vännäs - SvSR off -
17/9 Vänersborg - SKK nord -
18/9 Sandviken - SKK int -
18/9 Tånga Hed Chart Polski, Sloughi, Greyhound, Galgo espanol, Borzoi, Nicklas Eriksson.
Irländsk varghund, Saluki, italiensk vinthund, Magyar agar, Azawakh, Afghanhund, Henrik Härling
Podenco canario, Cirneco dell’etna, Skotsk hjorthund, Faraohund, podengo portugues, whippet valpar, Marie Gadolin
Whippet, Podenco Ibicenco (båda hårlagen) Anette Edlander
SvVK off PM >>
19/9 Enköping - BR off -
19/9 Tånga Hed - SPPK off -
19/9 Tånga Hed Marie Gadolin GRAINS off PM >>
19/9 Tånga Hed - SvFCK off -
25/9 Eskilstuna - SvA off -

OKTOBER

9/10 Timrå Vibeke Ellesøe, Danmark: Afghanhund, Cirneco dell’Etna, Faraohund, Greyhound, Irländsk varghund, Podenco canario, Podenco ibicenco, Podengo portugues & Whippet
Ingela Kyrklund, Sverige: Azawakh, Borzoi, Chart polski, Galgo español, Italiensk vinthund, Magyar agar, Saluki, Skotsk hjorthund & Sloughi
Sofie Krigholm, Sverige: Reservdomare
SvVK off PM >>
10/10 Sundsvall - SKK nord INSTÄLLD
17/10 Enköping Kjell Lindström: Borzoi, Afghanhund, Italiensk Vinthund
Ingela Kyrklund: Saluki, Greyhound, Faraohund, Cirneco dell' Etna
Nicklas Eriksson: Whippet
Jens Myrman: Irländsk Varghund, Galgo Espanol, Azawakh, Sloughi, Podenco Ibicenco, Podenco Canario, Magyar Agar, Chart Polski, Skotsk Hjorthund, Podengo Portugues
SvVK off PM >>
23/10 Vingåker - SW off -

NOVEMBER

5/11 Växjö - SKK int INSTÄLLD

DECEMBER

11/12 Stockholm - SKK nord
SE V-21
INSTÄLLD
         
INOFFICIELLA RASSPECIALER
1/8 Strömsholm - SHK inoff -

Utställningskalender 2022

I kalendern visas datum för grupp 10. Tänk på att grupp 5 kan gå ett annat datum än grupp 10.
Även rasklubbarna är välkomna att skicka in sina utställningar till kalendern. Maila till webmaster [at] svvk.se

Med reservation för eventuella fel & ändringar.

DATUMPLATSDOMAREARRANGÖRPM

JANUARI

8/1 Göteborg - SKK nat -
9/1 Göteborg - SKK int -

FEBRUARI

26/2 Vårgårda Agneta Doverholt: Galgo Español, Podenco Ibicenco, Chart Polski, Magyar Agar, Podengo Portugues, Faraohund.
Per Lundström: Whippet, Podenco Canario.
Karin Hedberg: Borzoi, Cirneco Del’Etna, Irländs Varg, Saluki.
Ray Lindholm: Afghan, Greyhound, Italiensk Vinthund, Skotsk Hjorthund, Azawakh, Sloughi.
SvVK off INSTÄLLD

MARS

26/3 Eskilstuna - SW off -
26/3 Luleå Marie Gadolin, Sverige: Borzoi, Cirneco dell’Etna, Faraohund, Italiensk vinthund, Podenco canario, Podenco ibicenco, Podengo portugues & Whippet
Randi Juliussen, Norge: Afghanhund, Azawakh, Chart polski, Galgo español, Greyhound, Irländsk varghund, Magyar agar, Saluki, Skotsk hjorthund & Sloughi
 SvVK off PM >>
27/3 Upplands Väsby Karin Hedberg: Whippet, Italiensk Vinthund
Torbjörn Skaar: Saluki, Greyhound, Faraohund, Cirneco dell' Etna, Podenco Canario
Björg Foss: Borzoi, Skotsk hjorthund, Podengo Portugues, Galgo Espanol, Podenco Ibicenco
Kjell Lindström: Afghanhund, Azawakh, Chart Polski, Magyar Agar, Sloughi, Irländsk Varghund
SvVK off PM >>

APRIL

17/4 Malmö - SKK int -
23/4 Västerås - SKK nat -

MAJ

7/5 Skara - SKK nord -
21/5 Hässleholm - SKK nord -
22/5 Hässleholm Ingrid Krah Heiermann, Tyskland - Whippet och Azawakh
Ute Lennartz, Tyskland - Saluki, Skotsk Hjorthund och Greyhound
Andreja Novak, Slovenien - Borzoi, Galgo Espanol och Irländsk Varghund
Iren Naarits, Estland - Afghanhund, Italiensk Vinthund, Faraohund, Magyar Agar, Chart Polski, Sloughi, Cirneco dell´Etna, Podengo Portugues, Podenco Ibicenco och Podenco Canario
SvVK off PM >>
27/5 Piteå - SKK nat -
29/5 Gimo - SKK int -

JUNI

5/6 Norrköping - SKK nat -
11/6 Vänersborg - SKK int -
18/6 Vännäs - SKK nord -
19/6 Vännäs Rudi Brandt, Danmark: Afghanhund, Borzoi, Chart polski, Cirneco dell’Etna, Faraohund, Galgo español, Irländsk varghund, Magyar agar, Podenco canario, Podenco ibicenco, Podengo portugués, Saluki & Skotsk hjorthund
Jenna Leino, Finland: Azawakh, Greyhound, Italiensk vinthund, Sloughi & Whippet
SvVK off PM >>
19/6 Leksand - SKK nord -
25/6 Vårgårda Borzoi, Podengo Portugues, Irländsk varghund, Whippet valpar, Agneta Doverholt.
Galgo Espanol, Chart Polski, Greyhound, Magyar Agar, Podenco Canario, Saluki, Knut Blutecher
Whippet, Simon Tien Hansen
Afghanhund, Podenco Ibicenco, Skotsk hjorthund, Azawakh, Sloughi, Faraohund, Ray Lindholm
Italiensk vinthund, Cirneco del’etna och reservdomare, Henrik Skog
SvVK off PM >>
26/6 Vårgårda Knut Blutecher SvFCK off PM >>

JULI

1/7 Gällivare - SKK nord -
3/7 Borås - SKK nord -
8/7 Tvååker - SKK nat -
9/7 Tvååker - SKK int -
10/7 Alfta - SKK nat -
10/7 Tvååker - SPPK off -
16/7 Råneå Roberto Forsoni, Italien: Borzoi, Galgo español, Greyhound, Irländsk varghund, Italiensk vinthund, Saluki, Skotsk hjorthund & Sloughi
Marco Sistermann, Tyskland: Afghanhund, Azawakh, Chart polski, Cirneco dell Etna, Faraohund, Magyar agar, Podenco canario, Podenco ibicenco, Podengo portugués & Whippet
SvVK off PM >>
17/7 Piteå - SKK nord -
23/7 Västerås - SKK int -
24/7 Märsta - SKK nord -
29/7 Västerås Trevor Hiscock, Sydafrika: Saluki, hanar, BIR
Ramon Podesta, Chile: Saluki, tikar
Carole Beyerle, USA: Borzoi
Knut Blütecher, Norge: Whippet hanar
Rudi Brandt, Danmark: Whippet, tikar, BIR
Scott Pfeil, USA: Afghanhund, Skotsk Hjorthund
Stephen Wailes, Australien: Faraohund, Cirneco dell'Etna
Ludovica Salamon, Italien: Irländsk Varghund, Italiensk Vinthund
Pascal Thiery, Frankrike: Greyhound, Galgo Espanol, Azawakh, Sloughi, Podenco Canario, Podenco Ibicenco, Magyar agar, Chart Polski, Podengo Portugues samtl.storlekar och hårlag
SvVK off PM >>
30/7 Västerås Carole Beyerle, USA: Saluki, hanar
Stephen Wailes, Australien: Saluki, tikar, BIR
Trevor Hiscock, Sydafrika: Borzoi
Ramon Podesta, Chile: Afghanhund
Knut Blütecher, Norge: Whippet, tikar, BIR
Rudi Brandt, Danmark: Whippet, hanar
Scott Pfeil, USA: Irländsk Varghund, Podengo Portugues samtl.storlekar och hårlag
Ludovica Salamon, Italien: Skotsk Hjorthund, Greyhound, Galgo Espanol, Azawakh, Sloughi, Podenco Canario, Podenco Ibicenco, Magyar Agar, Chart Polski
Pascal Thiery, Frankrike: Faraohund, Italiensk Vinthund, Cirneco dell'Etna
SvVK off PM >>
31/7 Västerås - BR off -
31/7 Västerås - SvA off -
31/7 Västerås - GRAINS off -
31/7 Västerås - SGK off -
31/7 Västerås - SvIVK off -
31/7 Västerås - SvSR off -
31/7 Ransäter - SKK nord -

AUGUSTI

6/8 Svenskavik Matti Tuominen, Finland: Greyhound, Italiensk vinthund & Whippet
Markku Kipinä, Finland: Afghanhund, Azawakh, Borzoi, Cirneco dell’Etna, Chart polski, Faraohund, Galgo español, Irländsk varghund, Magyar agar, Podenco canario, Podenco ibicenco, Podengo portugués, Saluki, Skotsk hjorthund & Sloughi
SvVK off PM >>
7/8 Svenstavik - SKK nat -
13/8 Ronneby - SKK nord -
14/8 Överkalix - SKK nat -
14/8 Askersund - SKK nord -
19/8 Bjurholm Agneta Doverholt, Sverige: Borzoi, Faraohund, Podenco ibicenco, Podengo portugués & Saluki
Andreja Novak, Slovenien: Afghanhund, Azawakh, Chart polski, Galgo español, Greyhound, Irländsk varghund, Italiensk vinthund, Magyar agar, Skotsk hjorthund & Sloughi
SvVK off PM >>
20/8 Eskilstuna - SKK int -
21/8 Norrköping - SKK nord -
27/8 Lund - SvVK off -
27/8 Visby - SKK nat -
28/8 Lund - SvA off -
28/8 Visby - SKK nord -
28/8 Ljungskile - SKK nat -
28/8 Lund - SvFCK off -

SEPTEMBER

3/9 Löttorp - SvSR off -
4/9 Löttorp - SKK nat -
10/9 Gimo - SKK nat -
11/9 Gimo - SPPK off -
11/9 Falsterbo - SKK nat -
17/9 Sandviken - SvVK off -
18/9 Sandviken - SKK int -

OKTOBER

8/10 Boden Carina Ekwall, Sverige: Azawakh, Cirneco dell’Etna, Faraohund, Galgo español, Greyhound, Italiensk vinthund, Magyar agar, Podenco ibicenco, Podengo portugues & Whippet
Hans Almgren, Sverige: Afghanhund, Podenco canario, Borzoi, Chart polski, Irländsk varghund, Saluki, Skotsk hjorthund & Sloughi
SvVK off PM >>
15/10 Timrå Jan Coppens, Nederländerna: Afghanhund & Whippet
Antoan Hlebarov, Bulgarien: Borzoi & Saluki
Maija Lehtonen, Finland: Azawakh, Chart polski, Cirneco dell’Etna, Faraohund, Galgo español, Greyhound, Irländsk varghund, Italiensk vinthund, Magyar agar, Podenco canario, Podenco ibicenco, Podengo portugues, Skotsk hjorthund & Sloughi
SvVK off PM >>
16/10 Sundsvall - SKK int -
29/10 Eskilstuna - SW off -

NOVEMBER

6/11 Växjö - SKK int -

DECEMBER

11/12 Stockholm - SKK nord
SE V-22
-
         

Vad är en vinthund?

Göran Bodegård berättar lite om vinthundar och dess olika typer samt varför det är viktigt att veta skillnaden mellan en liten greyhound och en stor whippet.

Det hävdas inte sällan att grupp 10 är en enhetlig grupp som består av raser med samma anatomiska grundkonstruktion, och att det därför mest är rasdetaljerna som är de viktigaste typbestämmande faktorerna. – Detta är inte alls korrekt. I vinthundsgruppen finns tre olika familjer, där grundkonstruktionen är relativt enhetlig inom samma familj, men där stora skillnader föreligger mellan familjerna. Föreställer man sig en greyhound som man har hängt på en afghanpäls och afghanöron så får man ett djur som ser ut som en blandras – inte en typisk afghan.

Det finns dock vissa generella drag för alla vinthundar av alla familjerna och dessa ”quality points” måste finnas för att det skall vara en vinthund, oavsett ras.

 • En genomgående leptosom kroppstyp (med stora konstruktionsvariationer mellan familjerna dock) med förhållandevis lätt benstomme som ger en ädelhet och allmän elegans och långlinjighet. Vinthundarnas specifika kombination av substans och elegans är svår att beskriva, men måste vara välbekant för domare av vinthundsraserna. – Det är en dödssynd för en vinthund att ge ett rustikt och präktigt intryck!
 • Vinthundar skall vara högbenta (utan att för den skull bli för luftiga) – det är en dödssynd för en vinthund att vara lågbent.
 • Med kroppstypen och ”högbentheten” följer att vinthundar har lätta och mycket eleganta rörelser.
 • Ett ”långt ” huvud där för alla vinthundsraserna kravet är att nospartiet aldrig är kortare än skallen!
 • Ingen av vinthundsraserna kan sägas vara en så kallad ”huvudras”. Rastypiska helhets- proportioner, linjer och balans är förhållandevis viktigare. I vissa av raserna  är kravet på ett bra huvud högre (t. ex. afghan, borzoi och italiensk vinthund).
 • En tunn hud där välutvecklade muskler syns och/eller känns tydligt.
 • Även om frontvinklingen skall vara relativt till mycket öppen hos  flera av vinthundsraserna, så gäller kravet på väl tillbakalagd skuldra och armbågen ”well under”.
 • Mentaliteten skall ha tydliga drag av den ädelhet som präglar vinthundar.

En svårighet vid bedömning av vinthundar är att flera av raserna accepterar olika typer (afghan, borzoi och saluki i realiteten så är också typvariationerna tydliga i greyhound, hjorthund och varghund och italiensk vinthund). En domare kan alltså inte tillåta sig att döma efter en privat favorittyp och en konkurrensklass kan alltså se förbryllande oenhetlig ut och likväl vara den korrektaste placeringen.
Det kan vara svårt att särskilja de olika typerna i en ras från sådana avvikelser från rasens grundidé som inte alls längre är typisk. Man kan t ex få en saluki som vid första anblicken är ett rasande vackert välbalanserat djur av omisskännlig vinthundstyp, men som vid närmare granskning är alldeles för kort och har ett otypiskt svepande afghanlikt bakställ. Den granna hunden tillhör inte någon väldefinierad särskild undertyp av rasen, utan är helt enkelt typmässigt en dålig saluki.
Vinthundsraserna har som del i sin elegans mycket vackra rörelser. Även här gäller att varje ras har sin speciella version av de lätta och eleganta vinthundsrörelserna – Man måste alltså varna för handlertränade snabba vägvinnande ”BIS-ring-rörelser”, där den specifika rastypen gått förlorad i själva uppvisningen eller rent av också i aveln som styrts av ”BIS-egenskaper”. Rörelser som bara är ortopediskt korrekta och ”sunda” när hunden  går fram och tillbaka är aldrig självklart bättre än de rörelser som från sidan uppvisar imponerande rastyp, men som har kosmetiska fel vid kontroll fram och tillbaka.

Vinthundsgruppens olika familjer

Utan att göra anspråk på vetenskaplighet, så kan man dela in vinthundarna i följande familjer på basen av deras olika allmänna anatomiska grundkonstruktion.

A. Den anglo-europeiska familjen:
Greyhound, whippet och italiensk vinthund utgör kärnan i denna familj och till denna knyter sig

 • en linje som utgörs av hjorthund och vidare på den linjen och längre bort från kärnraserna irländsk varghund
 • en linje som utgörs av borzoi
 • en grupp av relativt sällsynta raser som alla har greyhound-idén som grund: galgo, magyar agar och chart polski

Den här familjen kännetecknas av mjuka kurverade outlines där väsentligen inga tvära eller skarpa övergångar skall finnas. Linjerna består genomgående av olika grader av S-kurvor och eller C-kurvor.

B. Den afro-asiatiska familjen
Afghan, saluki, sloughi och azawakh med förgreningar ut till andra asiatiska varianter av afghan och saluki/sloughi (t.ex. tazi m.fl.); dessa raser är ännu ej erkända av FCI, men är etablerade i sina hemländer. Den här familjen har en mer ”vanlig” normal hundkonstruktion utan genomgående kurveringar. Det går lätt att i tanken förfina en hund av stövartyp så att den blir en typisk representant för den här familjen. Överlinjen är alltså väsentligen rak och höftbensknölarna är aldrig lägre placerade än mank-planet. Vinthundselegansen återfinns i de allmänna drag som  beskrivits ovan. Elegansen i långlinjigheten skapas på ett annat sätt än genom kurvorna i familj A.

C. De urhund-typade vinthundarna:
Faraohund, cirneco dell' etna, spanska och portugisiska podencoraser ( med familjära anknytningar till basenji, mexikanska och peruanska nakenhundar, thai ridgeback osv)
Familj C lämnar vi utanför resonemanget då de ju numera  hänförs till grupp 5. – Det är beklagligt att dessa  vinthundsraser nu förs till en grupp där  bedömningstraditionen inte självklart innefattar kunskap om och respekt för de allmänna vinthundskaraktäristika. Man kan utan tvivel säga att dagens problem med t.ex. för grova och präktiga basenjis är en följd av att rasen aldrig haft sin hemvist i grupp 10. Risken föreligger att samma negativa utveckling kommer drabba faraohundar och podencos.

Typen för en hundras byggs upp bl.a. av

 • rasens allmänna anatomiska konstruktion som ger ”the outlines” – proportionerna och balansen. Konstruktionen är också basen för de rastypiska rörelserna. (detta definierar hundrasens grupp- och familjetillhörighet)
 • alla de efterfrågade typ- och rasdetaljerna, som är ”upphängda” på själva grundkonstruktionen.

Det är väsentligt att man klargör för sig skillnaderna mellan de tre olika vinthundfamiljernas grundkonstruktioner. Det är sedan pedagogiskt mycket viktigt och användbart att i detalj klargöra för sig vilka mindre men mycket viktiga skillnader som föreligger i konstruktionen mellan de olika raserna inom varje familj i sig, och inte bara fokuserar på de rastypiska detaljerna. – Det finns allstå rastypisk konstruktion och de rastypiska detaljerna (gränsen mellan dessa kan ibland vara flytande).

Det är alltså viktigt att klargöra för sig varför en whippet inte bara är en liten greyhound och varför italienska vinthunden inte bara är en liten whippet; varför salukin inte är en korthårig afghan och varför azawahk och sloughi inte bara är korthåriga salukis. – Det är alltså inte alls bara de ras- och typ-viktiga smådetaljerna som utgör skillnaderna mellan raserna, utan varje ras har också sin egen variation av den grundkonstruktion som finns i de tre familjerna.
Inlärningen av en enskild ras sker enklast och bäst genom jämförelser och tydliggörande av olikheterna mellan raser som tillhör samma familj/grundkonstruktion. – Det märkliga är att man hos mycket högt specialiserade raskännare (som bara är intresserade av sin egen ras) inte sällan kan konstatera att de faktiskt är mycket dåliga på att tydliggöra skillnaderna mellan sin ras och närliggande raser.
Man kan/ har kunskap om en ras utifrån det mönster av detaljkunskaper som man har om rasen i relation till näraliggande raser. Det är också sant att ju tydligare man kan klargöra för sig själv, sätta ord på, de viktiga skillnaderna mellan olika raser desto troligare är det att man automatiskt prioriterar ”rätt typ” i ringen för den enskilda rasen.

Använd detta formulär för valphänvisning på avdelningarnas hemsidor.

Whippet

whippet

Rasklubb: Svenska Whippetklubben
www.whippetklubben.se

 

Rasstandard whippet >>
RAS whippet >>

 

En glad, vänlig och sportig hund i elegant förpackning och en oerhört mångsidig familjemedlem. Den ena stunden graciöst hoprullad i soffan - i nästa ett smidigt krutpaket i full fart över fälten.

Något om rasnamnet

Många är teorierna om rasnamnet whippet. I början av 1600-talet benämnde varje småväxt hund whippet, men i mitten av 1800-talet beskrevs whippet som en ras med drag av både Greyhound och Spaniel. Rasnamnet whippet anses hänföra från svansens piskliknande form "whip" (piska). Det skulle också kunna komma från utropet "whip it" (ung. skynda på) som användes i samband med kapplöpning eller hetsjakt.

 

Rasen whippet

En whippet är en vinthund och liksom de andra raserna inom gruppen är den smidig, snabb och utstrålar styrka. Standarden beskriver hur en whippet ska se ut i följande ordlag: "Rasen ska förmedla ett intryck av vackert balanserad muskelkraft och styrka i kombination med påtaglig elegans och grace i linjerna. Linjesymmetri, muskelutveckling och kraftfulla rörelser är de viktigaste egenskaperna".
Whippet som ras anses vara relativt modern och 1890 blev den godkänd som ras i England. Rasens genetiska bakgrund anses bestå av greyhound, italiensk vinthund samt olika terriervarianter. Sitt egentliga uppsving fick rasen under slutet av 1800-talet då gruvarbetarna i norra England fick upp ögonen för dessa små snabba hundar, "billiga i drift" och mycket effektiva när det gällde att fånga en och annan kanin till kvällsmaten. De användes också flitigt till sk "rag-racing" dvs kapplöpning för whippets efter trasa, givetvis under livlig vadhållning. 

Kapplöpning för whippets finns idag i Sverige i två olika former:
Rundbanekapplöpning och Whippet Race. På Whippet Race springer hundarna en kortare sträcka på en rak bana. Whippet Race är en informell, livligt uppskattad sport både av hundar och ägare. Den är öppen för alla, både för de snabba och de något långsammare.
Whippet har en årlig registreringssiffra i Sverige på omkring 250 hundar.

 

Whippet som familjemedlem

En whippet ska vara glad, öppen och ha en harmonisk inställning till sin omgivning. Den har ett stort behov av närhet, både till människor och andra hundar och i denna lilla eleganta hund ryms en stor portion värdighet. En whippet älskar bekvämlighet. Mysiga hörnsoffor och sköna varma sängar med duntäcken passar den perfekt. Innehunden whippet är som vuxen oerhört lugn och tystlåten. Som motsats till detta är en whippet också en mycket sportig och aktiv hund. Den är alltid pigg på promenader i skog och mark och det är en verklig skönhetsupplevelse att se en eller flera whippets sträcka ut över en äng. Som valp är en whippet däremot mycket aktiv och otroligt uppfinningsrik!
Dess positiva syn på allt och alla och övertygelsen om att den klarar allt kan ibland vara ganska tålamodskrävande, men med tiden kommer så vinthundsvärdigheten.

 

Skötsel och motion

En whippet är en mycket lättskött hund. Pälsen torkas av med ett sämskskinn och badar den gör man efter behov. Viktigast är kloklippningen och detta bör man vänja den lilla valpen vid från första början. Att klippa klorna en gång i veckan är en god regel och korta klor är ett absolut måste för en whippets välbefinnande och för vackra funktionsdugliga tassar. Det är även mycket viktigt att hålla tänderna rena från tandsten.
De flesta whippets har en strålande aptit och problemet brukar faktiskt vara att man hålla igen på maten och godbitarna. Det finns också en och annan whippet som kan vara svår att få hull på. För att en whippet ska må riktigt bra kräver den motion i många olika former, därmed inte sagt att man måste vara "sportfåne" för att äga en whippet. Promenader i koppel och cykelmotion i lagom takt är utmärkt för allmänkonditionen, men viktigast av allt för en whippets välbefinnande är att den får springa lös och sträcka ut ensam eller tillsammans med andra hundar. Ger du din whippet ett par promenader per dag och en liten stunds "lösspringande" får du en lycklig, harmonisk whippet.