1_DSC6829 4_DSC8040 _DSC3339 _DSC3442 _Z1M1269 _Z1M5244 _Z1M5355

Årsmötestider

Nu går vi snart in i årsmötestider med allt vad det innebär.
En fråga som i och med det har kommit på HS bord är när valberedningen senast bör lämna sitt förslag till ny styrelse.
En vanligt scenario är att förslaget är helt okänt ända fram tills det läggs fram på årsmötet. Detta följer inte SKKs rekommendation utan förslaget ska lämnas i tid.
HS har tagit fasta på detta och beslutade på sitt styrelsemöte den 8 januari att ”valberedning inom SvVK ska lämna sitt förslag senast tre veckor innan årsmötet”
Detta oavsett om det är ett komplett förslag eller inte, finns det en eller flera vakanser så får valberedningen jobba vidare fram till årsmötet för att fylla dessa vakanser.
Detta beslut gäller samtliga klubbar inom SvVK, det vill säga rasklubb, LC klubb och avdelning.

Välkommen till Svenska Vinthundklubben

Svenska Vinthundklubben är en specialklubb inom SKK som har rasansvar för grupp 10 (vinthundar) och även några raser i grupp 5.

SvVK har som uppgift att bevara och utveckla dessa rasers specifika egenskaper, och verka för utveckling av praktiskt bruk av dessa raser. Vilka raser som ingår i SvVK kan du läsa om i menyn, under "Raser inom SvVK".

SvVK:s avdelningar och verksamhetsklubbar anordnar ca 15 officiella utställningar, och ca 10 lure coursing prov varje år. Utöver detta anordnas även inofficiella utställningar och lure coursing träningar. På våra utställningar har vi som mål att alltid anlita vinthundsspecialister och/eller uppfödare, som domare. Sedan 1999 är lure coursing är vinthundarnas bruksprov, med certifikat, cacil och championat. Läs mer om lure coursing på www.pklc.svvk.se

Medlemskap i SvVK krävs för deltagande på utställning, lure coursing prov och träningar.